KUNSKAPSKRAV

 

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan samt alla kurser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.