STYRDOKUMENT

 

Skollagen med timplanerna, förordningar, allmänna råd samt läroplanerna är de nationella styrdokument (kallas också måldokument) som skall styra verksamheten i skolan.