UTVECKLINGSSAMTAL

 

Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare ska genomföras varje termin. Klasslärare ansvarar att få in information om studieresultat, frånvaro etc. av undervisande lärare.