KLASSRÅD

 

För oss på skolan är det viktigt att eleverna har inflytande över arbetet på skolan och för vår arbetsmiljö. I klassråden där alla klassens elever deltar i pratar man t.ex. om klimatet på skolan, arbetssätt, eller annat som är gemensamt för eleverna. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet.

 

 

ELEVRÅD

 

Vi har elevråd första vardagen varje månad på skolan och syftet med elevrådet är att ta tillvara elevernas gemensamma intressen i frågor och möjligheter att påverka utvecklingen på skolan. Även frågor om lunch och mellanmål behandlas på rådet. Vid behov bjuds husmor in till elevrådet.