SKOLPLIKT

 

Alla barn i åldrarna 7 - 16 år som är bosatta i Sverige har skolplikt. Avsikten med skolplikten är att garantera en fullständig rätt till grundskoleutbildning för alla barn och ungdomar - en rätt som ingen ska kunna ta ifrån dem. Enligt Skollagen är både vårdnadshavare och kommunen ansvariga för att skolplikten uppfylls, vårdnadshavare genom att se till att barnet kommer till skolan och kommunen genom att kontrollera att eleverna finns i skolan och att i annat fall meddela vårdnadshavarna.

Är frånvaron för hög är skolan ålagd att informera närvaroteamet/Danderydskommun. Detta gäller all form av frånvaro.