FÖRLUST/SKADA AV PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

 

Skolan har inga försäkringar som täcker förlust eller skada av personliga tillhörigheter. Det kan gälla mobiltelfon, nycklar etc. Det är upp till var och en att teckna försäkring. Eleven ansvarar för sina egna tillhörigheter. Upphittade saker lämnas till expeditionen.