SEKRETESS

 

De som arbetar inom skolan har sekretess när det gäller känsliga uppgifter om en elev. Sekretessen är olika stark för olika personalgrupper. Generellt gäller att personliga uppgifter aldrig ska diskuteras öppet utan bara den som behöver uppgiften för sitt arbete bör få ta del av den.