Modersmålsundervisning

 

Rätt till modersmålsundervisning för elever i grundskola gäller

  • för elever i år f-9.
  • om det finns minst 5 elever i språket.
  • där minst en förälder kommer från ett annat land.
  • att språket är ett levande språk som dagligen brukas hemma.
  • under högst 7 skolår.
  • om lämplig lärare finns eller kan anställas.

Ansökan hittar du under Förskola & Skola på www.danderyd.se Blanketten lämnas till skolans rektor för underskrift.