Förebyggande arbete för klagomålshantering

  • Föräldrar uppmanas och informeras vid inskolning om att eventuella synpunkter/klagomål i första hand ska tas upp med lärare och personal på fritids direkt. En direktkontakt med skolans personal gör det lättare för oss att bli bättre och att hörsamma eventuella klagomål och synpunkter.
  • Vid utvecklingssamtalen ges möjlighet att framföra och resonera kring synpunkter och ev klagomål.
  • Vid klassföräldramöten ges möjlighet att, genom respektive klassföräldrarepresentant, framföra och resonera kring synpunkter och klagomål till skolans ledning och personalrepresentanter.

 

Våra rutiner för klagomålshantering hittar ni här.