Förebyggande arbete för klagomålshantering

 

 

 

  • Föräldrar uppmanas och informeras om vid inskolning att klagomål i första hand ska tas upp med lärare och personal på fritids direkt. En direktkontakt med skolans personal gör det lättare för oss att bli bättre och att hörsamma ev klagomål och synpunkter.
  • I föräldrahäftet finns nyttig information såsom allmänna regler, trivselregler, förväntningar på föräldrar och barn, regler kring modersmålsundervisning och föräldraledighet. Alla familjer får föräldrahäftet i anslutning till höstens föräldramöte.
  • Vid utvecklingssamtalen ges möjlighet att framföra och resonera kring synpunkter och ev klagomål.
  • Vid klassföräldramöten ges möjlighet att framföra och resonera kring synpunkter och klagomål genom respektive klassföräldrarepresentant till skolans ledning och personalrepresentanter.

 

Rutiner för klagomålshantering. Klicka här.