Elevverkets fritidshem

Full fart framåt!

Pedagoerna samarbetar med skolan och ser sig som en gemensam enhet. Personaltätheten är hög och det finns en god kontakt mellan elever och vuxna.

På loven organiserar vi olika aktiviteter med varierande innehåll. De barn som är på fritids på loven ska känna sig lediga från skolan och att lovet innehåller lite "guldkant".