Skolsyster

Alla vaccinationer som ges inom skolhälsovårdens nationella vaccinationsprogram registreras i Svevac- smittskyddsinstitutet vaccinationsregister.