Fritids

Elevverkets fritidshem erbjuder barnen en trygg verksamhet som tar hänsyn till deras önskemål och behov.

 

Detta uppnår vi genom en hög personaltäthet där de vuxna deltar i aktiviteterna tillsammans med barnen. Det medför att det finns en mycket god kontakt mellan barn och vuxna.

Barnen erbjuds att delta i olika aktiviteter t.ex. rubiks kub, pyssel, utflykter, schackskola och filmverkstad.

Barnen får även utrymme att utöva konstruktionslekar samt möjligheten att fantisera och uttrycka sig genom fri lek.

 

Många barn har nuförtiden ett fullt program efter sin dag hos oss, vilket medför att vi betonar frivilligheten i att delta i aktiviteterna.

 

På loven organiserar vi olika aktiviteter med ett varierat innehåll. De barn som är på fritids under loven ska känna sig lediga från skolan och att lovet innebär lite ”guldkant”.

 

Åk 3 har ett eget fritidshem där barnen lär sig ta ansvar och bli självständiga.

De deltar i planeringen av fritidshemmet innehåll och ansvarar för vissa arbetsuppgifter.

 

På våren i 3:an kan man delta i vårt utskolningsprogram som t.ex. innehåller:

  • Vi talar trafikvett
  • Vi har en cykelskola innehållande teknikcykling och cykling i trafik.
  • Man får lära sig laga till ett enklare mellanmål
  • Man lär sig läsa en tidtabell och åker en tur med buss
  • Vi diskuterar vad man gör om någon råkar ut för en olycka

 

Barn- och utbildningsnämnden i Danderyds kommun säger följande efter granskning av vår fritidsverksamhet.

 

"Elevverkets fritids ger ett mycket gott helhetsintryck. Kvaliteten under observationen är mycket god, de vuxna deltar med barnen och barnens aktivitetsnivå är hög. Arbetet förefaller mycket välordnat med trevlig, lugn stämning, många elevarbeten och koncentrerad aktivitet. Enheten kan mycket väl vara ett gott exempel på helhetssyn och personalens gemensamma förhållningssätt."