Läsning är ett viktigt inslag på skolan. Ibland passar uteläsning riktigt bra!

 

 

Vi vill ge barnen lusten att lära! 

 

Elevverket - skolan för vetgiriga barn!

 

Vår grundskolor, Elevverket Låg och Elevverket Mellan är belägna i centrala Djursholm. 

Elevverket är den lilla skolan som är nära, i flera avseenden. I det personliga mötet mellan barn och vuxna åstadkommer vi en harmonisk miljö för ditt barn.  

 

Vi anser att tidig språkutveckling är betydelsefullt och har engelska redan i förskoleklassen. Men vi vill också lägga grunden för barnens intresse för konst, musik och drama genom att ge de skapande ämnena stort utrymme.

 

För att stimulera inlärningen är fysisk aktivitet en viktig del av elevernas vardag. Utbildning och inlärning anpassas till varje barns förutsättningar och skolans personal har ett nära samarbete för att stötta alla elever i att uppnå sina individuella mål.

 

Vi erbjuder F-klass upp till årskurs 6.

 

  Hör gärna av dig till rektor Cilla Collman  tel: 08-753 13 03.