Kontakt med personal via e-post alt. telefon.

Charlotte Engdahl, VD                         charlotte@smaelev.se 

Cilla Collman, Rektor                           cilla@smaelev.se

Gunilla.Bergo                                      gunilla.bergo@smaelev.se

Tina Von Schoultz F-klass                    forskoleklassen@elevverket.se

Fatima Ågren åk 1                               fatima.agren@elevverket.se

Vanja Jennessen, Åk 2                          vanja.jennessen@elevverket.se

Lilian Eriksson, Åk 2                             lilian.eriksson@elevverket.se

Håkan Melin, åk 3                                 hakan.melin@elevverket.se

Randi Almaas, Åk 4                              randi.almaas@elevverket.se

Claudia von Schantz, ÅK 4                    claudia.vonschantz@elevverket.se

Fritids:

Avd. Solen                                           suzanne.barford@elevverket.se

Avd. Vinden                                         ida.bromme@elevverket.se

Avd. Kraftkällan                                   anette.vikstrom@elevverket.se

Simon Envall Ryman,(Föräldraledig)       simon.envallryman@elevverket.se

Roger Wallgren, Idrott                         roger.wallgren@elevverket.se

Mohamed Mabrouk, Kök                      husmor@elevverket.se 

Gunilla Serlén Ulvenäs                         skolskoterskan@elevverket.se   070-5476584

Ulrika Järpemo Nykvist, Skolläkare   info@elevverket.se  (skriv namn i ämne)

Anna-Karin Schäfer, Musik  info@elevverket.se   (skriv namn i ämne)

Lotta Augustson, Talped     info@elevverket.se   (skriv namn i ämne)

Några gäster på den årliga Nobellunchen.