Våra klassföräldrar 2018-2019.

Tider för klassföräldramöte:

  

 

26 mars 2019

Plats: Skolans bibliotek

 

 

F-klass 

 

Johan Ahlberg

Alexander von Essen

 

 

Åk 1 

 Carl-Mikael Wretman

Gunilla Hedwall

 

 

 

Åk 2 (Vanja)

 Johanna Hamrin Mörée

Sanna Thimmig Johansen

Fredrik Börjesson

 

 

Åk 2 ( Lilian)
 
 
Ulrika Fallenius
Henrik Kanekrans 
 
 

År 3

 Pia Enderlein

Clara  De Chateau

 

 

År 4

Rutger Simonsson

Anders Johansson Åbonde

Cecilia och Alex Theutenberg

 

År 5

Stephanie Mannerfeldt

Anna Sylwander