Småbarnsskolan 

 

Småbarnsskolan är en undervisande förskola för barn i åldrarna 3–5 år. Varje åldersgrupp går för sig och har sin egen lärare som följer barnen under tre år.

 

Barns inlärningskapacitet och nyfikenhet är stor. Det vet varje förälder. Denna vetskap tar vi vara på och hjälper barnen att utnyttja sin lust och förmåga att lära.

 

De bästa förutsättningarna skapas genom kärleksfulla och konsekventa vuxna samt en struktur, där rutiner och ''ordning och reda'' utgör hörnstenarna. Detta ger en lugn miljö, där barnen känner igen sig och där de kan känna sig trygga. Personalgruppen har goda kunskaper om barns utveckling och kan anpassa arbetet efter individ, mognad och förmåga.

 

Barnen uppmuntras till nya upptäckter och kunskaper. När positiva sidor förstärks hos barnen kan de växa till starka och självständiga individer. De blir glada och mår bra av att ''kunna''.

 

Besök gärna www.smabarnsskolan.se