Arbetsglädje och engagemang

Vi vann pris för bästa arbetsmiljö - det vill vi göra igen!

Vi som arbetar på Elevverket ställer höga krav på vår arbetsmiljö, och det är vi stolta över! Vi tror att när vi brinner för det vi gör, när vår arbetsvardag är givande och berikande; då avspeglar det sig i hur våra elever trivs.

 

Här är vår Ledningsdeklaration - och den både arbetar vi med och lever efter här på skolan:

 

Vi vill leda en skola:

 • Där alla stimuleras till att ta ett personligt ansvar.
 • Får möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande.
 • Där eleverna uppmuntras och får utvecklas utifrån sina förutsättningar.
 • Där elever och personal värnar om varandra, vår miljö och lusten att lära.
 • Där all verksamhet kännetecknas av effektivitet, kvalitet och en helhetssyn.
 • Där atmosfären andas kreativitet och aktivitet.
 • Där vi systematiskt arbetar med uppföljning och utvärdering.
 • Där alla duger och dörrarna är öppna.

  Detta innebär:

 • Att elever och personal skall kunna påverka sitt arbete och sin miljö.
 • Att verksamheten skall utgå från en helhetssyn på eleven.
 • Att undervisningen sker på en nivå utifrån varje elevs förutsättningar