Hantverk/träslöjd

Hantverk/träslöjd

Vi har valt att satsa på det svenska traditionella slöjdandet när vi planerar för elevernas hantverk/träslöjd.

I slutet av läsår 3 får eleverna en intensiv period med hantverk.  Barnen får lära sig bastekniker och arbetar med material från skogen. Vi lägger tyngdpunkten på att ögat, handen och hjärtat ska samarbeta. Vi tycker att det är viktigt att våra elever får insikt och känsla för det som handen kan åstadkomma med det som skogen kan erbjuda.

Vår hantverkslärare Fritjof, Fritte, Runhall är utbildad på Sätergläntan. Han har i ca.10 års tid hållit i vuxenutbildningar såväl som barnkurser på Sätergläntan.

Vad är Sätergläntan?

Idag bedrivs här 1-3 åriga utbildningar och ett stort antal kortkurser i olika material och tekniker. Utbildningarna har traditionen och slöjdens folkliga tekniker som grund men hela tiden arbetar vi på att utveckla och förändra, för att visa på slöjdens möjligheter. Mycket av den tidiga atmosfären har bevarats i Sätergläntans äldre lokaler. Gammal och nytt lever sida vid sida. Här gäller genomtänkt hållbar formgivning, idag aktuellare än någonsin.

Ekologiskt, hållbart och återbruk är och förblir honnörsord för Sätergläntan.

Den svenska hemslöjdsrörelsen är huvudägare. Skolan spelar en viktig roll i arbetet att bevara och utveckla våra slöjdtraditioner, konstnärligt och tekniskt.

 

Besök gärna vår träslöjdlärares hemsida www.fritiofrunhall.com