Översiktsplanering

 Elevverkets fritidshem

Alla aktiviteter är frivilliga och är mellan kl:15-16.

Utflykterna är mellan kl:14-16.

 

Vi är ute alla dagar efter mellanmålet minst till kl: 15:30

 

 Vänligen respektera följande:

 

Meddela alltid någon av fritidspersonalen innan barnet lämnar skolan.

 

Meddela om barnet skall hämtas av någon annan än ordinarie.

 

Meddela ändrad närvaro under lov.

 

Vi påminner i möjligaste mån men kan inte ansvara för att eleverna kommer i tid till privata aktiviteter (t ex tennis, musik och dans).

 

Barnen skall ha extrakläder och kläder för utevistelse i alla väder.

 

Märk barnens kläder.

 

Barnet bör få god tid att städa efter sig innan hemgång.

 

 

 Skolans öppettider: 07:30 – 17:00