Blogg

SCHEMA VINDEN

2018-09-04

Måndag 3/9 var det föräldramöte på Elevverket och där framkom önskemål om fritidshemsavdelningens schema för styrda aktiviteter. Tiderna är ungefärliga och vid personalbrist kan aktiviteterna tyvärr byta dagar eller ställas in. Med det sagt, här kommer en presentation på aktviteter som VINDEN kan erbjuda! 

 

MÅNDAGAR kl 14:00-14:45 - TEAPARTY: När SOLEN är på utflykt på måndagar passar vi på VINDEN på att erbjuda ett alternativt mellanmål som vi kallar "TEAPARTY". Vi fikar med föregående tisdags bakelser från "MATEMATISK BAKNING". Eleverna får även tid att lyfta frågor och tankar de bär på, stort som smått. Det kommer finnas en "snackislåda" där de kan skriva en lapp om detta och lägga i lådan till oss som jobbar på VINDEN. Detta berör bl.a. "språk och kommunikation" i fritidshemmets centrala innehåll i läroplanen:
* Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, t.ex. etiska frågor och vardagliga händelser.
* Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.

 

TISDAGAR kl 14:30-15:30 - MATEMATISK BAKNING: Bakning och matlagning är ett fantastiskt sätt att applicera matematik i vardagen. Gunilla kommer att ansvara för detta och det är en av favoritaktiviteterna hos eleverna! 
* Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. 
* Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

ONSDAGAR kl 14:30-15:00 - ESTETISKT SKAPANDE: Varje onsdag kommer Ida att ansvara för estetiskt skapande med olika innehåll och förmedla det meningsfulla med skapande och estetiska uttrycksformer till eleverna. Innehållet formas efter elevernas intressen och behov. 
* Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, t.ex. lek, bild, musik, dans och drama. 
* Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
* Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
* Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

TORSDAGAR kl 14:30-15:30 - SCHACK: Martin ansvarar för schackspelandet på torsdagar. Han lär ut, utvecklar och stöttar eleverna i deras intresse för schack och kommer senare erbjuda några elever att delta i olika schackturneringar. 
* Matematik som redskap för att beskriva och lösa vardagliga problem.
* Rimligshetsbedömning vid uppskattninar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

FREDAGAR kl 14:30-15:30 - KONSTRUKTION: Ida ansvarar för aktiviteter med konstruktion som det centrala innehållet. Här får eleverna samarbeta, planera, kommunicera och konstruera för att få fram en produkt. Det kan vara avancerade LEGO-konstruktioner, kulbanor/spel m.m. 
* Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)