Blogg

Samarbete mellan Solen och Vinden

Hej!

Som ni sett har Vinden varit dåliga på att uppdatera sin blogg.

För er som vill hänga med på vad vi gör så gå in på Solens blogg. Vi jobbar ihop för det mesta och med det mesta.

Ni kan även gå in på schackbloggen och kika.

Gunilla

VECKA 41

Veckan började med minecraftpärlplattorna! Föregående veckans elever som deltog har fått med sig sina vänner på aktiviteten. Nu är vi ett stort gäng som diskuterar "minecraft" och hur vi kan utveckla aktiviteten. Önskningar om större pärlplattor kom fram för att få möjlighet att bygga större konstruktioner. 

 

Under tisdagen fortsatte arbetet med elevernas käpphästar! Hästarna har tagit form och nu är det väldigt lite kvar att göra. VINDEN och SOLEN arbetade tillsammans med detta och samarbetet gick galant. Eleverna fick lära sig och inspireras av varandra. Tålamodet tryter hos många så vi beslutade oss för att ta ut käpphästarna på lite ridlektioner! 

 

    

  

 

De nya, stora pärlplattorna var mycket uppskattade av eleverna. På eget initiativ har de skapat nya minecraftfigurer. Jag har introducerat dem för minecraftkonstruktioner med annat material och verktyg. De får skapa en egen minecraftvärld i papper och pärlplattor, 2-D och 3-D. Det finns allt från enkla modeller som kvadratiska former till avancerade 3-D-figurer. 

 

  

 

  

 

 

VECKA 40

I måndags bakade några elever tillsammans med Gunilla.

Under tisdag och onsdag vid "fri lek" har vi arbetat extra mycket med eleverna på fotbollsplanen. Personalen har styrt kommunikationen mellan eleverna vid konflikter där de har får uttrymme att prata om känslor och upplevelser. Arbetet syftar också till att ifrågasätta och motverka könsstereotypa föreställningar då det leder till en oönskad jargong på fotbollsplanen och att tjejer exkluderas. Vi ser framgångar men det finns fortfarande ett behov av en närvarande vuxen. 

 

Vi kan se fina samspel mellan åldrarna och könen, fler vågar ta plats på fotbollsplanen och går därifrån med positiva erfarenheter! 

 

   

 

Med en outnyttjad plats, några plankor och gatukritor har vi fått ihop en bandyplan! Några elever intresserade sig för mitt skapande och korrigerade så jag ritade upp en korrekt bandyplan. Många elever började spela på en gång och så har det fortsatt varje rast, roligt! 

 

 

När det var torsdag och dags för schack hade eleverna redan förberett allt till när Martin kom, härligt initiativ! 

 

 

"Minecraft" är ett stort intresse hos många elever på denna skola så jag ordnade så eleverna kunde skapa minecraftfigurer med mera av pärlplattor, i både 2-D och 3-D. Detta blev populärt och några elever satt till strax innan stägning. Eleverna använde sig utav olika egenskaper, vissa skapade utifrån minnet, vissa räknade utifrån utskrivna designen och andra designade egna figurer på rutat papper! Eleverna vill fortsätta med detta - "kan vi inte skapa en hel minecraftvärld?". 

 

    

VECKA 39

Nu är kylan, regnet och hösten här och då passar vi på att skapa med det vackra naturmaterial som finns på skolgården. Med en korg gick vi ut och samlade löv, kottar, ekollon och kvistar! Av det blir det nu en tavla där naturmaterial får bilda en ram och på tavlan får eleverna skriva ned vad de tycker hösten är för dem samt rita och måla, klippa och klistra dit bilder. 

 

 

Vidare har vi fortsatt arbetet med våra fina käpphästar! Vi har välkomnat de elever som kikat in och visat intresse och utökat vår grupp. Utöver käpphästar har det nu också skapats "käpplösa käppsniglar" som döpts till namn som "Slemmiga Lenny". Eleverna har haft svårt att skiljas från sina käpplösa käppsniglar och käpphästar så de har fått följa med ut på ridning och några hem. Vi ser fram emot när alla hästar och sniglar är färdiga för uppvisning! 

 

 

 

På fotbollsplanen har det funnits en okänslig jargong vilket lett till konflikter som eleverna haft svårigheter med att lösa själva. Därför har vi nu infört ett "fotbollsschema" där varje klass för sig har en rast för fotbollsplanen per dag. Schemat tillsammans med tydliga fotbollsregler sitter uppe på fotbollsplanen. En vuxen ska alltid befinna sig på området för att styra konflikthanteringar och klimatet på planen. Detta har diskuterats på elevrådet och i klassrummet för att förtydliga regler och skolans mål med det: alla ska känna sig välkomna och inkluderade på fotbollsplanen oavsett vem du är. 
Nu i slutet på veckan kan vi redan se en förändring där eleverna hanterar konflikter på ett mycket bättre sätt, kommunicera genom att berätta vad som blev fel och hur man känner. 

 

 

 

Fritidspersonalen bär nu gula västar för elevernas, kollegornas och vårdnadshavares skull! Vi syns tydligt på skolgården vilket främjar känslan av trygghet och ordning. 

 

Tack för denna vecka! 

 

Med vänliga hälsningar, vi på Vinden.

 

"IDA, TITTA MOLNEN!"

Eleverna på Vinden ropade glatt om att jag skulle se på molnen, vilket konstverk! 

 

VECKA 38

Denna vecka tränade vi på våra reflexer genom att spela "färgduellen" på rasterna och fritids! Eleven placerar sina händer på handskylten tills en tredje part ropar ut en färg, den elev som först tar rätt kopp vinner. Då det finns elever med engelska som modersmål fick de träna sina språkliga kunskaper genom att lära sig färgerna på svenska och ibland fick de med svenska som modersmål träna på sina engelska språkkunskaper. Utmanande och roligt! 

 

 

VECKA 36

Denna tisdag höll Gunilla i "MATEMATISK BAKNING". Eleverna fick baka scones. Mjölet yrde och matematiken kom att vara till god hjälp vid bakning efter recept. 

 

Denna vecka har Ida påbörjat projekt käpphästar! Hos många elever finns ett brinnande hästintresse och det ville vi ta vara på genom att fördjupa oss i hästarnas värld. På onsdagens estetiskt skapande fick eleverna börja med att skissa upp en plan för hur deras käpphäst ska se ut. Vidare arbetade vi med att skapa medaljer och priser av olika slag, hästtäcken samt grimma. Eleverna fick arbeta fritt och använda fantasin vid problemlösning som "hur skapar man det här på bästa sätt?" eller "hur fäster vi den här på hästen?". 

 

För många var det första gången de fick sy med nål och tråd, det var lite läskigt i början men när det första var fastsytt ökade självtilltron hos eleverna vilket öpppnade för nya möjligheter! Detta skapade en kedjereaktion där eleverna tog hjälp av varandra. Jag fick möjlighet att styra elevernas kamratbedömningar av varandras skapande, som hos vissa upplevdes som sarkastisk och det blev konflikter men slutade med demokratiska och finkänsliga kamratbedömningar, detta ska vi fortsätta arbeta med vid framtida projekt. 

 

Eleverna tyckte detta var jätteroligt och de lärde sig mycket, "tålamod, att sy, att göra hästtäcken, hästkunskaper och vi ser fram emot att se resultatet!". Det går inte en dag utan att jag får höra "när ska vi göra käpphästarna?". 

 

  

 

SCHEMA VINDEN

Måndag 3/9 var det föräldramöte på Elevverket och där framkom önskemål om fritidshemsavdelningens schema för styrda aktiviteter. Tiderna är ungefärliga och vid personalbrist kan aktiviteterna tyvärr byta dagar eller ställas in. Med det sagt, här kommer en presentation på aktviteter som VINDEN kan erbjuda! 

 

MÅNDAGAR kl 14:00-14:45 - TEAPARTY: När SOLEN är på utflykt på måndagar passar vi på VINDEN på att erbjuda ett alternativt mellanmål som vi kallar "TEAPARTY". Vi fikar med föregående tisdags bakelser från "MATEMATISK BAKNING". Eleverna får även tid att lyfta frågor och tankar de bär på, stort som smått. Det kommer finnas en "snackislåda" där de kan skriva en lapp om detta och lägga i lådan till oss som jobbar på VINDEN. Detta berör bl.a. "språk och kommunikation" i fritidshemmets centrala innehåll i läroplanen:
* Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, t.ex. etiska frågor och vardagliga händelser.
* Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.

 

TISDAGAR kl 14:30-15:30 - MATEMATISK BAKNING: Bakning och matlagning är ett fantastiskt sätt att applicera matematik i vardagen. Gunilla kommer att ansvara för detta och det är en av favoritaktiviteterna hos eleverna! 
* Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. 
* Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

ONSDAGAR kl 14:30-15:00 - ESTETISKT SKAPANDE: Varje onsdag kommer Ida att ansvara för estetiskt skapande med olika innehåll och förmedla det meningsfulla med skapande och estetiska uttrycksformer till eleverna. Innehållet formas efter elevernas intressen och behov. 
* Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, t.ex. lek, bild, musik, dans och drama. 
* Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
* Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
* Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

TORSDAGAR kl 14:30-15:30 - SCHACK: Martin ansvarar för schackspelandet på torsdagar. Han lär ut, utvecklar och stöttar eleverna i deras intresse för schack och kommer senare erbjuda några elever att delta i olika schackturneringar. 
* Matematik som redskap för att beskriva och lösa vardagliga problem.
* Rimligshetsbedömning vid uppskattninar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

FREDAGAR kl 14:30-15:30 - KONSTRUKTION: Ida ansvarar för aktiviteter med konstruktion som det centrala innehållet. Här får eleverna samarbeta, planera, kommunicera och konstruera för att få fram en produkt. Det kan vara avancerade LEGO-konstruktioner, kulbanor/spel m.m. 
* Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 

VECKA 35 

Eleverna på VINDEN och SOLEN har spenderat mycket tid tillsammans under rasterna och på fritidshemmet. Tillsammans har de tagit initiativ till att spela fotboll, konstruera både nya "länder" i sandgropen samt förbättrat rännan där de formade svängar och bana för att bollen skulle ta nya vägar! Med stöd av personalen har lekarna och idéerna utvecklats, på så sätt kan vi främja elevernas utveckling genom informellt lärande. 

 

   

 

 

Denna vecka har olika stafettbanor varit mycket populärt hos eleverna. Eleverna får utlopp för all energi, de får samarbeta, utmana och utveckla sina motoriska färdigheter samtidigt som de gör något de tycker är väldigt roligt! Stafettbanorna har bl.a. varit utformade på så sätt att man får springa väldigt snabbt, runda konor, kasta ärtpåse i rockring och ge över stafettpinne till lagkamrat. När det varit färre elever som deltagit har många av skolans yngsta deltagit tillsammans med deras faddrar i årskurs 3. 

 

 

Nytt i lekoteket är att det har funnits gatkritor och "teckningskit". Fantastiska avbildningar av djur, avancerade hoppstegar och abstrakta mönster har prytt vår skolgård. 

 

   

 

Med vänliga hälsningar,

Ida, Gunilla, Martin och Mohamed!

 

 

VINDENS FÖRSTA SKOLVECKA!

Nu lider lästerminens första vecka mot sitt slut och VINDEN har bekantat sig med såväl nya som gamla elever och lärare! 

VINDENS äldsta elever ha fadderbarn i förskoleklass och har därför fått stötta dem vid mellanmål för att förtydliga rutiner och främja matron. De har också deltagit vid aktiviteter så som fotboll och schack vilket har varit populärt! 

 

Veckans estetiska skapande har ägnats åt att arbeta fram en ny skylt för avdelningen. Eleverna som deltagit fick arbeta med olika material och redskap men färgpapper och glitter var det mest intressanta.
Vi har också följt elevens intresse och Ida har skapat en mall för hur man kan rita ansikten vilket uppskattades. Fortsättningsvis kommer Ida arbeta med kroppens anatomi vilket skapar goda förutsättningar för att samtala kring normer och identitetsfrågor. 

 

 

På fritidstavlan ser eleverna vad veckan har att erbjuda och informationen har nu kompletterats med bilder.

 

  

 

Framöver kommer fritidshemmet VINDEN erbjuda aktiviteter med innehåll som estetiskt skapande, konstruktion, matematik, fysisk aktivitet, rekreation, hemkunskap med mera. En gång i veckan kommer vi att ha "TEAPARTY" för åk 2 och 3. Vi talar engelska med varandra, fikar och hinner ta upp frågor som eleverna själva bär på. 

 


Tack för denna vecka önskar Ida, Gunilla, Martin och Mohammed!