Läxorna delas ut på onsdagar och lämnas in på måndag följande vecka.  

 

Sv-läxa

1. Den magiska kulan, kapitel 19. Läs texten flera gånger och prata om den. Ställ frågor - på raderna (svaret finns skrivet i texten), mellan raderna (ledtrådar till svaret finns i texten) och bortom raderna (svaret kan variera beroende på egna erfarenheter, tankar och känslor). 

 

TIPS: När vi gick igenom kapitlet denna vecka fick eleverna räcka upp handen om de tyckte att ett ord eller uttryck var svårt att förstå/de visste att det kan betyda olika saker. Dessa samlade klassen: 

 

"log mot", "kila iväg", overkliget, "hur så", inbillat, "försjunken i"

 

Vi har gått igenom dem gemensamt men det kan vara bra att repetera och diskutera mer hemma!

 

2. Träna stavning av veckans ord. Det är bra om barnen tränar på att skriva dem också, för då får de lite extra träning i själva skrivandet (storlek på bokstäverna, framför allt). Dessutom minns många bättre genom att koppla handens rörelser till ordet. 

Veckans ord: lördag, juni, göra, säga

 

Ma-läxa 

3. Repetera begreppen i ordlistan som vi har haft tidigare (t.o.m. "summa"). 

Eleven ska förstå vad orden betyder samt själv kunna förklara för någon annan.

Träna på analog klocka, hel, halv och "om en timme".  

 

Läxförhör på måndag. 

Visa och berätta

 

Visa och berätta kommer att hållas på tisdagar under vårterminen. 

 

v. 4 - 23/1        Alexander         

v. 5 - 30/1        Edward

v. 6 - 6/2          Vincent

v. 7 - 13/2        Fredrik

v. 8 - 20/2        Marcus

v. 10 - 6/3        Josephine

v. 11 - 13/3      Harald

v. 12 - 20/3      Dante

v. 13 - 27/3      Victor

v. 15 - 10/4      Annie

v. 16 - 17/4      Silvia

v. 17 - 24/4      Malu

v. 19 - 8/5        Astrid

v. 20 - 15/5      Wilhelm

v. 21 - 22/5      Max