Välkomna till klass 3V! 

 

Gå gärna in på vår blogg och kolla vad vi pysslar med! Kommentarer

när ni har läst mottages tacksamt (så vet vi att det är någon som läser ibland). 

 

Preliminärt schema hittar ni här (uppdaterat 2019-09-25).

 

Läxor

 

Till fredag v. 47

Svenska:

Läsläxa - Läs valfri bok tyst för dig själv minst 10 minuter vid fyra tillfällen och högt för en vuxen vid minst ett tillfälle. Om du inte har en bok att läsa hemma, låna en från skolan (be Vanja om hjälp) eller på biblioteket. 

 

Till fredag v. 48 

Svenska:

Läsläxa - Nyckeln till skatten, kapitel 10. Läs högt för en vuxen minst en gång. Läs valfri bok högt för en vuxen (helst)/tyst för dig själv minst 10 minuter vid fyra tillfällen. Om du inte har en bok att läsa hemma, låna en från skolan (be Vanja om hjälp) eller på biblioteket. 

 

NO/Svenska:

Förklara för någon hemma vad en näringskedja är. Använd orden producent, konsument och toppkonsument. Skriv förklaringen i din gröna skrivbok och rita upp en egen näringskedja där du själv är toppkonsument. Om du inte är vegetarian ska näringskedjan innehålla minst en konsument.  

 

Engelska:

Glosor (träna på stavningen om du vill utmana dig själv)

Använd tidigare glosor för att göra meningar. 

 

when = när

where = var

how = hur

there = där

with = med

why = varför

 

Tips på mattespel

www.elevspel.se/amnen/matematik

www.timestables.com

 

Visa och berätta

Visa och berätta kommer att hållas på fredagar. Rekommenderad tidsåtgång för presentationen: 8-15 minuter (inget krav, men eleverna brukar kommentera "lite för kort" eller "lite för långt" utanför dessa tider). 

 

v. 40 Jossan v. 50 Anna
v. 41 Marcus v. 51 Victor K
v. 42 Wille v. 3 Edward
v. 43 Silvia v. 4 Filippa
v. 45 Alexander v. 5 Axel
v. 46 Max        v. 6 Vincent  
v. 47 Annie v. 7 Dante
v. 48 Harald v. 8 Fredrik
v. 49 Victor HZ    

 

Nyfiken på vad läroplanen säger?

När jag planerar min undervisning utgår jag alltid från läroplanen. Vissa delar har vi arbetat med löpande under åren, andra behandlas under kortare perioder och repeteras då och då (även i mellanstadiet). Här hittar ni information om de olika ämnenas syfte, vilket innehåll som ska behandlas och vilka kunskapskrav som finns (öppnas i nytt fönster).