Dataskyddsförordningen/GDPR

Det är viktigt för oss här på Elevverket att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Nedan kan du läsa mer om våra rutiner.

 

Alla uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar och dataskydd.

 

Behandling av personuppgifter 

Rutiner vid personuppgiftsincidenter

 

Nedan kan du ta del av vad som gäller mer specifikt för dig som elev, vårdnadshavare eller medarbetare. 

 

Registerförteckning

 

Elev

Vårdnadshavare

Medarbetare

 

Om du har frågor, vänligen kontakta dataskydd@elevverket.se.