Årskurs 3

Läxor till (datum för inlämning)

 

Läsläxa varje vecka till tisdagar.

Välj ut en eller två sidor ur din bok och öva tills du kan läsa dem högt med flyt och inlevelse.

Glöm inte att ta med boken samt Läsdagboken till skolan!

 

Matematikläxa till torsdag 5/11-20

Öva så att du är säker på multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.

Vi kommer att ha tabelltest i skolan. Lycka till!

 

 

Visa och berätta på fredag!