Klass 2Å

 

 

Schema 2Å

 

https://oredaschema.se/published/studygroup/35078/token/UeX_y/

 

 

 

 

Veckans läxa:

 

tisdag: Skrivläxa.

Skriv och berätta om veckans ämne. Skriv minst fem meningar och tänk på skrivreglerna när du skriver! 

Rita och måla en bild som passar till. Öva på att läsa din text då vi läser upp den för varandra i skolan.

 

onsdag: Läsläxa.

Välj en bok på en lagom svår nivå så att läsningen utvecklas men inte så svår att det blir jobbigt att läsa och läslusten försvinner. 

 

Öva läsning minst fyra dagar i veckan och minst 20 minuter varje gång. Läs högt för en vuxen så mycket som möjligt men minst vid två av övningstillfällena. Öva på att återberätta det lästa för den som lyssnat. Välj också ut en eller två sidor, beroende på textmängd, som du övar på tills du kan läsa texten med flyt och inlevelse. Dessa sidor läses upp i skolan.

 

Läxan består både av mängdträningen och att kunna läsa en text med flyt och inlevelse. Glöm inte att fylla i Läsdagboken.

 

torsdag: matematikläxa.

Arbetsblad med repetitionsuppgifter och färdighetsträning.

 

 

 

Lycka till!