Årskurs 2F

Länk till schemat för läsåret 23/24: https://oredaschema.se/published/studygroup/33979/token/BjmR6/ 

Läsläxan

Läsläxan får eleverna varje onsdag, med hem följer då boken Diamantjakten samt en läsdagbok som ska fyllas i efter varje lästillfälle. Varje vecka ska eleverna läsa:

- Minst fyra gånger och minst 20 minuter varje gång de läser.

- Vid tre eller fler av lästillfällena ska de läsa högt för en vuxen och därefter berätta för den som lyssnat vad texten handlade om samt samtala om eventullt svåra ord.

-Läsläxan ska övas på så eleverna kan läsa med flyt och därefter kan de öva läsning i böcker de väljer själva.

 

OBS! Varje onsdag ska de ha med både boken och läsdagboken, så vi kan läsa läxan tillsammans och så att jag kan se hur mycket de läst. Detta är även viktigt då vi har begränsat antal av böcker, jag kan därför behöva kopiera böcker så elever kan få med sig rätt bok i papperskopia hem.

Skrivläxan

Skrivläxan får eleverna varje tisdag, med hem följer då skrivläxboken där eleverna ska skriva minst 5 meningar utifrån ett bestämt tema. Läxan tas med varje måndag då vi går igenom den tillsammans. Sedan går jag själv igenom läxan under måndag eftermiddag. Då skriver jag en kommentar och klistrar in den nya läxan. 

 

Syftet med skrivläxan är att eleverna ska öva sig på att skriva egna korta texter med meningar som:

- Börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

- Inte blandar stora och små bokstäver.

- Är skrivna så fint som möjligt. 

 

Den skrivna texten får eleverna sedan läsa upp för varandra på måndagarna. Därför behöver de träna på att läsa texten hemma så att de kan läsa med flyt. Bilden till texten ska förstås också vara noggrant gjort. 

 

Jag ser gärna att någon vuxen är med och hjälper till med läxan. Hjälp med läxan kan vara genom att utefter behov stötta barnen när de skriver eller genom att läsa igenom och rätta när barnen skrivit klart.

Visa och berätta

Här kommer ett schema för höstens Visa och berätta-tillfällen. Precis som tidigare kommer de att förgylla våra fredagar förutom den 28/9 som är en torsdag. Barnen väljer själva vilket ämne de vill visa och berätta om och det är bra att ha med något att utgå ifrån, till exempel en sak, bilder eller en presentation, däremot inte ätbara saker då det ofta tar över hela syftet med uppgiften. Presentationen ska vara mellan 5-15 minuter lång. Öva några gånger hemma innan det är dags så att barnen känner sig förberedda på uppgiften.

 

Schema för höstterminen:

Datum

Elever 

torsdag 28/9

Nora och Oscar

fredag 6/10

Paul och William W

fredag 13/10

Ida och Louise

fredag 20/10

Albert och Wilhelm

fredag 27/10

Ludwig och Ebba

fredag 10/11

Adele och Ester

fredag 17/11

Frédérique och Fred

fredag 24/11

Alexander och Alexia

fredag 1/12

Joen och Ibsen

fredag 8/12

Marcel och Adrienne

fredag 15/12

Aston och William B