Årskurs 3S

Här finns en länk till schemat för Höstterminen 2021 för klass 3F.

 

https://oredaschema.se/published/studygroup/17598/token/mkB7P/

 

Läxor:

Läxorna lämnas in på fredagar.

V.37-
Läsläxa läs: mån, tis, ons och tors ur Nyckeln till skatten kap 4 (Cigarraskar och anjovisburkar), varav en gång för en vuxen. 

Eleverna ska svara på tillhörande läsförståelsefrågor.

 

Skrivläxa: Läxboken, skriv och berätta om ditt rum. 

Till exempel kan du skriva om vilka möbler som finns där, vilka saker, vilken färg är det på väggarna. Som rubrik skriver du Mitt rum. Kom ihåg att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt. Skriv så fint du kan!

Rita en ritning hur rummet ser ut, som om man skulle se hela rummet uppifrån.

 

Övrig Information:

 

På fredag 18/9 är det skoljoggen. Eleverna ska springa/gå under 1 timme. Glöm inte att ha passande kläder och skor.