Årskurs 1F

Här finns en länk till schemat för vt 2023 för klass 1F.

 

https://oredaschema.se/published/studygroup/25799/token/xmxWl/

Läxor:

 

Veckans kapitel (v.8-10): Kapitel 23 Den magiska kulan

Varje vecka ska du läsa minst fyra gånger och minst 15 minuter varje gång du läser.
Vid tre eller fler av lästillfällena ska du läsa högt för en vuxen.
Läsläxan (den magiska kulan) ska du öva på så att du kan läsa texten med flyt och därefter kan du öva på läsning i böcker du väljer själv.

 

En vuxen ska fylla i läsdagboken hur mycket du läst.

 

Du ska även svara på frågorna i läxboken. 

 

Övrig Information: