Skolval

Elevverket.

Skolval, 19.1 – 11.2-21

 

Gäller val till F-klass och Åk 4

 

Antagningsregler till Elevverket

Tidsbegränsad förtur - 19/1 - 28/1-21

• Småbarnsskolans barn

• Elevverkets syskon

• ÅK 1S och 2S syskon

 

Därefter kö, förtur för barn skrivna i Danderyd. Geografisk närhet har ej företräde.

OBS. Elevverkets Åk 3 behöver INTE söka till Åk 4 i det fall man önskar gå kvar på

Elevverket. Endast om man ska välja en annan skola, då ska kommunen meddelas.

 

 

 

From 1 januari -21 har Danderyds kommun bytt skoladministrativt system från IST till TietoEducation. Det innebär att det är en helt ny inloggning för vårdnadshavare.

Grundskolan https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/grundskola/val-av-skola/


Danderyd24 fungerar inte från och med 1/1-21

 

 

 

VH loggar sedan in via sina Bank-ID. Bägge VH måste godkänna ansökan.

 

 

Fritidshemsplats söks efter att man fått en skolplacering. 

 

Med vänlig hälsning,

Danderyds Enskilda Skola

Elevverket - Småbarnsskolan - Mini

/

Charlotte Engdahl

Kö och placering

Tel 0709-927048

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.