Fotografering

Det finns många tillfällen i skolan då vårdnadshavare eller andra anhöriga vill fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.

 

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn. Idag kan bilder spridas mycket enkelt via sociala medier – ofta på ett harmlöst sätt men det kan få oanade konsekvenser för de barn och elever som har skyddad identitet. Bildpublicering i sociala medier kan även innebära kränkning enligt person- uppgiftslagen.

Grundat på respekt för varje enskilt barn och för varje familj tillämpar vi följande policy i våra förskolor och skolor:

  • Endast personalen på skolan fotograferar verksamheten och då som ett
    inslag i den pedagogiska dokumentationen
  • Vårdnadshavare får under ordnade former och enligt personalens anvisningar
    fotografera sina egna barn

Vi hoppas på förståelse för detta. Har du frågor är du välkommen att prata med personalen på skolan.