Policy om läxor på Elevverket.

Läxan skall vara ett stöd för elevens lärande och bidra till elevens kunskapsutveckling. En miningsfull läxa hänger ihop med den pågående undervisningen i klassrummet. Det skall finnas ett tydligt sambad mellan undervisningens mål och läxans innehåll. Läxan skall vara förberedd i skolan, anpassade till individen och skall inte innehålla moment som eleven inte känner till. Läxan följs upp i skolan efteråt- individuellt eller klassvis. Läxorna skall ges med god framförhållning så att eleverna har möjlighet att planera läxläsning i kombination med fritidsaktiviteter. 

 

Syftet med läxor:

  • Stärka lärandet samt befästa kunskaper
  • Ge förälrarna en inblick i vad eleverna arbetr med i skolan
  • Träna eleven i att ansvara för att genomföra en uppgift
  • Ge eleven möjlighet att träna sig i studieteknik 

 

Läxor kan vara:

  • Läsläxa t.ex. kontinuerlig lästräning för att uppnå flyt, utöka ordförrådet samt träna läsförståelse
  • Skrivläxa t.ex. att träna stavning, skrivregler, skriva berättelser samt beatbeta läst text
  • Automatiserande t. ex. tabellträning, glosor i engelska, moderna språk 
  • Repetition av ett arbetsområde
  • Undersökande t. ex. undersöka något, intervjua någon, söka egen fakta
  • Förberedelse av muntligt framträdande, visa och berätta eller egen redovisning