Kurator och skolpsykolog

I och med starten i förskoleklass tar skolhälsovården över från BVC. Under året i

förskoleklassen kommer ert barn att få träffa vår skolsköterska Gunilla Serlén.

Skolsköterskan är på skolan varje måndag och vår skolläkare Ulrika Järpemo får ert barn

träffa när det är dags för skolläkarbesök. I det fall ni upplever att ert barn har behov av att

träffa skolpsykologen eller vår kurator så meddelar ni bitr. rektor eller rektor.

 

 

Cilla Collman rektor        cilla@smaelev.se 

Håkan Melin Bitr. rektor   hakan@smaelev.se