Välkommen till år 4.

 

Schema hittar ni här. Det kan komma att ändras!

 

 

 

Hej!

v7 11/2

OBS! Veckobrevet kom inte iväg idag fredag. Jag skickar det på måndag 18/2. Till höger har jag lagt in tips på instudering inför geografiprovet på fredag 22/2. Alla har fått det på papper med sig hem idag. Böckerna måste vara med tillbaka till skolan tisdag och onsdag då vi jobbar vidare med geografin.

Trevlig helg!

/Randi

 

Läxor till måndag 18/2:

Matteläxa 14

Eng: Magic, webbdelen/Grammar/ Verb:be. Träna på att läsa kap 15. Inget glosförhör.

 

Veckans mål:

Matte: sid 170/171

Biologi: s 38-43 i textboken, sid 22-23 i arbetsboken.

Svenska: sid 70-77 i Tala, läsa skriva (Klara svenskan)

samt sid 52-55 i Språklära Verb

Geografi: t o m sid 23/24 i arbetsboken och sid 51 i textboken

 

/Randi

 

 

 

 

Hej!

v 6

 

Eftersom jag blev sjuk förra veckan kom det inget veckobrev.

 

Läxor till måndag 11/2:

Matte:

Problemlösningar (papper eleverna får med sig tisdag 5/2)

Engelska

Glosor kap. 14 samt att göra övningar på webbdelen med Magic.

Chapter 14/Grammar/"a" och "an".

Svenska:

sj-ljudet (papper eleverna får med sig tisdag 5/2).

 

Mål vecka 6:

Matte:

t o m sid 161/162

Biologi:

Skriv din egen faktaruta om ett av djuren sid 36-37. Skriv i din lila NO-bok med egna ord.

Geografi:

Textbok sid 32-37, arbetsbok sid 18-20.

Svenska: sid 60-63 i Klara svenska (gröna)

 

 

 

Hej!

v 4

 

Mattetest kapitel 3 onsdag 30 jan!

Läxor till måndag 28/1:

Matte: Läxa 12

Svenska: Tj-ljudet (eleverna har med sig papper hem)

Engelska: Glosor och text kapitel 13. Träna att läsa texten flera gånger hemma och översätt.

 

Veckans mål:

Matte: sid 145

Biologi: sid 28-33 i textboken, sid 18-21 i arbetsboken

Geografi: sid 32-35 i textboken, sid 18-19 i arbetsboken

Svenska: Språklära Tj-ljudet och sj-ljudet sid 28-31

 

/Randi

 

 

 

 

Oooops!

Jag glömde att bifoga veckobrevet! Skickar ut det måndag morgon. En del elever har fått Geografi och/eller Biologiböcker med sig hem för att göra klart veckans mål. Kolla gärna med ditt barn. Ber om ursäkt.

/Randi

 

Hej!

Nu finns ett nytt schema här ovanför. Sluttiden torsdagar är något ändrad samt lektioner fm onsdagar. Annars som förut. 

Läxa till måndag 21/1:

Engelska: Kapitel 12 Glosor

Matte: Läxa 11

 

Veckans mål:

Matte: sid 127/129

SO: Geografiboken sid 25 i Läseboken. Sid 15 i arbetsboken.

NO: Biologiboken sid 17 i Läseboken. Sid 13 i arbetsboken.

Svenska: Skriva klart sina stödordskort utifrån sin egen text (se sid 46 i klara svenskan, Tala, läsa, skriva)

 

/Randi

 

 

Nytt År, Nya kunskaper!

 

Läxa till måndag 14/1: Matteläxa 10

Veckans mål är följande:

Matte: t o m sid 124

Geografi: t o m sid 21 i textboken och sid 13 i arbetsboken.

/Randi

 

 

 

Hej igen!

v 50

Idag har eleverna fått medeltidsprovet åter för att ta hem för påseende och underskrift. Tillbaka till skolan så snart som möjligt.

 

Läxa till måndag 17/12:

Matteläxa 9.

De som har historiaböcker hemma behöver lämna tillbaka dem.

/Randi

 

Hej!

Läxa till måndag:

Matte:

Idag har eleverna gjort test på kapitel 2 i matematikboken. Jag har rättat testerna och de jobbade under mattelektion nr 2 idag sid 97-98 resp sid 99-100 med att Träna mera eller med Fördjupning. Dessa uppgifter följer direkt efter kap 2 i boken. Alla har fått i uppgift att ta hem mattetestet för påseende av er föräldrar. Åter till skolan med underskrift. De som inte hann klart med sina Träna mera- eller fördjupningsuppgifter under lektionen idag har det i läxa till på måndag, då vi startar med kapitel 3. 

 

Engelska:

Tisdag 11/12 blir det prov i engelska på de kapitel vi hittills har arbetat med 1-10. Jag ger eleverna ett papper idag med övningar att träna på. Det är bra om de tittar igenom böckerna både textboken och arbetsboken för att friska upp minnet. 

 

/Randi

 

 

Hej Hej!

v 48

Denna vecka är det inga läxor till nästa måndag. Eleverna ska istället träna inför medeltidsprovet.

 

Mål denna vecka:

matte: sid 94/95

SO: sid 63 arbetsboken, sid 109 Textboken Historia

NO: sid 86-94 Kemi och fysik

 

Vi är nu klara med kapitel 2 i matteboken och det stäms av med ett test på onsdag nästa vecka för att säkerställa att alla "är med på tåget".

 

Hälsningar, Randi

 

 

 

 

Hej igen!

v 47

 

Läxa till måndag 26/11:

Engelska:

Kapitel 9, glosor samt att läsa texten högt flera ggr och kunna översätta

Matte: Läxa 7 (alla har fått ett kopierat blad)

 

Mål till nästa vecka:

Vi satsar på att hinna t o m sid 87/88 i matte (möjligen gör vi inte det)

I SO: sid 60 i arbetsboken och sid 105 i textboken.

 

 

 

Hej!

v 46

 

Läxor till nästa vecka:

Måndag:

NO: Särskild blad.

Välj minst fem produkter hemma i badrummet.

Vilka märkningar hittar du? (T ex brandfarligt, giftigt, frätande etc).

Hur ska förpackningarna återvinnas?

 

Matte 7,8 och 9:ans tabell (Papper hem med facit)

Engelska: se nedan:

 

               

Veckans mål: Matte t om sid 77/78 och ev sid 79.

                    NO sid 72-77 kemiboken

                    SO sid sid 57 i arbetsboken

 

 

 

Hej igen!

v 45

 

Eleverna har fått med sig kemi och fysikprovet på Vatten idag för påskrift.

Åter till skolan så snart som möjligt.

 

Läxa till måndag 12/11:

Matte: läxa 6

Engelska: Kapitel 8

 

 

 

 

 

 

Hej!

v 43

 

Läxa till måndag 5/11:

Matte: Läxa 5

Engelska: Chapter 7, glosor samt att läsa texten högt och kunna översätta.

 

Veckans mål:

Mattemål denna vecka t o m sid 69/70

SO-mål t o m sid 47 i arbetsboken Historia. Läseboken t o m sid 77.

Svenska: Sid 32-33 i Klara svenskan (Tala, läsa, skriva)

 

Dags för test i NO!

Fredag 26/10 är det dags för prov på avsnittet Vatten.

Repetera sidorna 26-31 och sammanfattningen sid 40-41 i Fysik och Kemiboken.

 

 

Hej!

v 42

 

Läxa till måndag 22 okt:

Svenska: Ifylld blankett för eget bibliotekskort som hämtas ut i samband med nästa biblioteksbesök. Eleverna har fått med sig hem idag, tisdag.

 

Matte: multiplikationstabeller 2-6

enligt papper med 5 övningstillfällen. Vik bort facit, och vik bort efter varje övning.

Skriv datum och antal rätt längst ned.

Mattemål: t o m sid 65/66

 

Engelska: Glosor kapitel 6 samt kunna läsa texten högt.

 

SO-mål: sid 40-41 i arbetsboken.

 

Påminner om mattetest 1 som ska åter till skolan samt matsäck på torsdag!

/Randi

 

 

Hej igen!

 

v 41

Läxa till måndag 15 okt:

NO-läxa hemexperiment som dokumenteras.

Material: 2 isbitar, 1 msk salt, 2 små fat, tidtagarmöjlighet.

 

Matte: Ingen läxa. Mattemål denna vecka: Test på kapitel 1 samt arbeta med Träna mera-sidorna eller fördjupningsuppgifterna.

 

Engelska: Rita ditt rum med olika möbler och saker och skriv de engelska orden med pilar på rätt föremål. Ta hjälp av glosorna i Chapter 5 and 6. Läs chapter 6 högt flera gånger.

 

Eleverna börjar 9.40 på fredag pga slöjden!

Hälsningar, Randi

 

 

 

 

Hej!

v 40

Mattemål denna vecka: sid 49/51.

Läxa till månd 8/10:

Matte: Läxa 4

Engelska: glosor kapitel 5 samt att läsa texten högt.

Historia: Arbeta klart med sidorna 36-39 i Arbetsboken "Upptäck historia".

(Läs i läseboken sidorna 64-69 för att kunna svara på uppgifterna.)

 

Test på kapitel 1 i matteboken tisdag 9/10.

/Randi

 

 

 

 

Hej!

v 39

Läxor till måndag 1/10

Matte: Läxa 3 , mattemål sid 41/42

Engelska: Chapter 4, glosor samt att läsa texten högt.

 

Vissa fredagar kommer eleverna att börja 9.40.Detta pga att VRG har olika möten och åtaganden dessa dagar och slöjden uteblir. De frdagar det gäller är:

vecka 41, 43, 46, 51, 5, 9, 15, 16

9.40-11.00 kommer vi att ha svenska i helklass vid dessa tillfällen.

Hälsningar, Randi

 

 

 

 

 

Hej!

v 38

SO-läxa till måndag 24/9:

Svara på frågorna nr 6,7 och 8 på sid 32-33 i Arbetsboken Historia (gäller de elever som inte gjorde det under lektionstid)

 

Matteläxa till måndag 24/9:

Multiplikationstabellerna 6:an - 9:an. På sidan "webbmagistern" finns övningar och på sidan eller appen NOMP. Mattemål denna vecka: räkna t o m sid 36/37 beroende på om man gör avsnitt ETT/TVÅ eller TVÅ/TRE.

 

NO-läxa till måndag 24/9:

Läsa sidorna 18-25 i boken Fysik/Kemi om luft.

Prov på "Luft" tisdag 25/9

 

Engelska

Läxa: ta med "word trainer" till skolan. I den finns längre bak i boken checklistor för de olika kapitlen där eleverna kan bocka av vilka moment de har gjort. Tydligt för dem, och för mig. Naturligtvis kan word trainer vara till stor nytta hemma för att träna glosorna, men det kan eleverna också göra på datorn i Magic. Bara den är med till engelskalektionerna. Inga glosor till nästa vecka!

 

Påminner om Skolfotografering på fredag!

 

 

 

 

 

Hej!

 

v. 37 . Läxa till måndag 17/9

Matteläxa 2 (längst bak i matteboken finns läxorna)

Problemlösningsuppgiften (sista) går vi igenom på lektionen då de som vill får visa hur de har löst den. Mattemål t o m sid 33 (alla ska lösa uppgifterna på sid 33). Test på kapitel 1 kommer troligen att bli i vecka 40, lite beror det på hur långt vi hinner.

 

Engelska: Chapt 3 (glosor i wordtrainer samt läsa kapitlet högt några gånger hemma). Lyssna gärna på kapitlet några gånger på www.studentlitteratur.se/Min bokhylla

 

/Randi

 

 

 

Hej!

Läxa vecka 36 måndag 10/9:

Matteläxa 1 (Papper + läxbok hem)

Engelska Chapter 2 glosor Chapter 2 

Svenska "Boken om mig själv" De sidor föräldrar kan hjälpa till med. En bild från småbarnstiden ska klistras in och lite uppgifter kring den tiden.

/Randi

 

Geografiprov       fredag 22 feb

 

Instudering till prov på ”Människan, naturen och resurserna”

 

Läs sidorna 28 och 32-34 samt sid 39 i textboken.

Exempel på naturresurs, till vilken råvara och sedan till vilken produkt?

Läs igenom dina svar i arbetsboken sid 18 uppgift 5 och 6 och sid 19 uppgift 7 och 8.

Läs igenom dina svar i arbetsboken sid 21 uppgift 12 samt avsnittet ”Kan du det här?”

Läs sid 34-35i textboken.

Fundera kring hur var och en kan bidra till att samhället utvecklas hållbart.

Läs sid 38 i textboken om allemansrätten och fundera kring vad som är bra och vad som är dåligt med det. Du ska kunna resonera kring detta.

 

Lycka till!

/Randi

 

 

 

Terminsplanering

(matte och engelska kommer senare)

 

Geografi 
VT-19

V 8
Prov på Människan, naturen, resurserna
sid 28-39 Textboken
sid 17-21 Arbetsboken
Börja titta på kapitlet Den odlade marken

V 9
Sportlov

V 10
Den odlade marken
sid 40-50 Textboken
sid 22-24 Arbetsboken

V 11
Prov på Den odlade marken
Börja titta på kapitlet Kusten och havet

V 12-13
Kusten och havet
sid 60-71 Textboken
sid 29- 32 i Arbetsboken

V 14
Prov på Kusten och havet
Börja titta på kapitlet Vid sjön

V 15
Vid sjön
sid 80- 89 Textboken
sid 37-39 Arbetsboken

V 16
Påsklov

V 17
prov på Vid sjön
Börja titta på kapitlet I staden

V 18
I staden
sid 96- 107 i Textboken
sid 45-49 i Arbetsboken

 
V 19-20

I skogen
sid 116- 131 i Textboken
sid 56-60 i Arbetsboken

V 21
Prov på I skogen
Börja titta på kapitlet Vid älven

V 22
Vid älven
sid 144-151 i Textboken
sid 67-69 i Arbetsboken

V 23
Det vi hinner av I fjällen

 

Biologi

Med reservation för ev ändringar, tillägg av studiebesök och naturexpedition.

 

Vecka 5

 

Kusten och havet

 

Läsa sid 28-31 i textboken. Arbeta med sid 18-19 arbetsboken.

 

Läsa sid 32-33 i textboken. Arbeta med sid 20-21 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 6

 

Läs sid 34-35 i textboken. Arbeta sid 21 i arbetsboken.

 

Välj en av de 4 faktatexterna sid 36-37 och skriv din egen faktaruta.

 

 

 

Vecka 7

 

Sjön och älven

 

Arbete med sid 38-43 i textboken, sid 22-23 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 8

 

Arbeta med sid 44-47 i textboken, sid 24-25 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 10

 

I staden

 

Arbete med sid 50-55 i textboken, sid 26-27 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 11

 

I skogen

 

Arbete med sid 58-61 i textboken, sid 28-29 i arbetsboken.

 

Välj en av de 4 faktatexterna sid 56-57 och skriv en egen faktaruta.

 

 

 

 

 

Vecka 12

 

Arbete med sid 62-65 i textboken, sid 30-33 i arbetsboken.

 

Välj en av de 4 faktatexterna sid 66-67 och skriv din egen faktaruta.

 

 

 

 

 

Vecka 13

 

På myren

 

Arbete med sid 68-71 i textboken, sid 34-35 i arbetsboken.

 

Ev välj en av de 4 faktatexterna och skriv din egen faktaruta.

 

 

 

Vecka 14

 

I fjällen

 

Arbete med sid 74-79 i textboken, sid 36-39 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 15

 

Att överleva vintern

 

Arbete med sid 82-85 i textboken, sid 40-41 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 17

 

Fåglar och fiskar

 

Arbete med sid 90-91 och 96-97 i textboken, sid 42-43 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 18

 

Vi läser om Carl von Linné och däggdjur sid 86-89 i textboken.

 

 

 

Vecka 19

 

Växter

 

Arbete med sid 100-103 i textboken, sid 44-45 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 20

 

Arbete med sid 46-48 i arbetsboken.

 

 

 

Vecka 21

 

Groddjur, kräldjur, insekter och spindlar

 

Arbete med sid 92-95 i textboken, samt sid 98-99.

 

 

 

 

 

 

Datum för "Visa och berätta"  VT     Klass 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herta

 

24 jan

 

 

 

 

Julie

 

31 jan

 

 

 

 

Annie

 

31 jan

 

 

 

 

Inga

 

7 feb

 

 

 

 

Ida

 

7 feb

 

 

 

 

Ludvig C

 

21 feb

 

 

 

 

Tyra

 

21 feb

 

 

 

 

Noah

 

7 mars

 

 

 

 

Ruben

 

7 mars

 

 

 

 

Wilhelm

 

14 mars

 

 

 

 

Shirin

 

14 mars

 

 

 

 

Bianca

 

21 mars

 

 

 

 

Amanda

 

21 mars

 

 

 

 

Victor

 

28 mars

 

 

 

 

Antonia

 

28 mars

 

 

 

 

Michaela

 

4 april

 

 

 

 

Bernard

 

4 april

 

 

 

 

Ebba

 

11 april

 

 

 

 

Nicholas

 

11 april

 

 

 

 

Karl

 

25 april

 

 

 

 

 Olle

 

25 april

 

 

 

 

 

Visa och berätta

 

Enligt schemat ovan ska du göra en muntlig framställning inför klassen. Du ska välja ett ämne som du känner att du kan berätta om. Välj gärna ett ämne som du vet mycket om och som du är intresserad av. 

Du kan om du vill använda dig av ett presentationsprogram på dator, t.ex. Powerpoint, för att visa bilder men tänk på att det är den muntliga delen som är viktigast. 

Arbetsgång:
 - Bestäm ett ämne.

 - Skriv ett manus.
 - Förbered eventuella bilder.
 - Lär in ditt manus.
 - Redovisa muntligt inför klassen. 

Under din presentation kan du använda ditt manus med stödord men försök prata så fritt som möjligt. 

Tänk på att prata lugnt och sakta. Titta inte bara ner i ditt manus utan tänk på att även titta på publiken. 

 

Centralt innehåll

 

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämne hämtade från vardag och skola.
  • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker.

 

Jag…

 

 

   

 

Talar

 

mestadels tydligt och oftast i lagom tempo.

 

 

 

 

 

 

viss anpassning

 

tydligt och i lagom tempo genom hela redovisningen.

 

 

 

 

 

 

relativt god anpassning

 

 

tydligt och i lagom tempo genom hela redovisningen.

Ändrar röst och tempo för att förtydliga visa delar.

 

god anpassning

 

Berättar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar anpassning till mottagare:

 

 

det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord/tankekarta.

 

Så sammanhängande att det blir lätt att förstå.

 

 

 

 

 

 

 

 

I huvudsak

 

 

det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord/tankekarta.

 

med inledning, avslut och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå.

 

 

 

 

 

 

 

relativt väl

 

det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord/tankekarta och egna tankar.

 

med en intresseväckande inledning, avslut och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå. Du fångar lyssnarna med ditt sätt att berätta.

 

Väl

 

Blick och kroppsspråk

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar anpassning till mottagare:

 

 

tittar på klassen

 

Använder kroppsspråket i ganska liten utsträckning.

 

 

 

Viss anpassning

 

flyttar blicken mellan personer

 

Har delvis ett förstärkande kroppsspråk.

 

 

 

relativt god anpassning

 

låter blicken vandra genom klassen.

Har ett kroppsspråk och gester som förstärker presentationen på ett bra sätt

 

god anpassning