Välkommen till År 5!

Scemat ser du här

 

Läxa till vecka 5:

Matte: 

Ingen läxa

Svenska:

Läsa klart kap 5-6 i Bröderna lejonhjärta till Onsdag 29/1

Engelska:

Texten kap 16 + översätta + glosor. Grammar: Adjektiv - komparation "Tokyo is bigger than London"

 

Veckans mål:

Matte: Kapitel 1 Matematikboken 5B sid 38-44/45, välj antingen sidorna "öva" eller "pröva".

Religion: t o m sid 27 i arbetsboken, och sid 63 i textboken

Engelska: kapitel 16

Teknik: Bygga hus

 

 

 

 

 

 

Engelskaprov kapitel 9-16

Tisdag 4 februari

Tips: Gör övningarna i den digitala delen Magic words till varje kapitel.

Gör sedan så många av övningarna som möjligt till kapitel 9-16.

Lägg minst 15 min varje dag på detta och att läsa och förstå kapitlen.

 

Prov på judendomen tisdag 28/1

 


Instuderingstips till prov på Judendomen

 

tisdag 28 januari

 


Du behöver kunna:

 

Förklara begreppen

 

Kippa

 

Hebreiska

 

Kosher

 

Messias

 

Rabbin

 

Tora

 

(Läs ordlistorna längst ned på sidorna)

 

 

 

Förklara vad bar mitzva och bat mitzva är och vad som är skillnaden.

 

(sid 58)

 

 

 

Berätta om reglerna som finns för att vara en ”bra kristen” och en ”bra jude”

 

(sid 62-65) och 15

 

 

 

Förklara vad det betyder att visa aktning.

 

Berätta vad man ska göra för att visa aktning för sin far och mor.

 

(sid 63)

 

 

 

Berätta vem det var som Gud gav landet Kanaan till.

 

Berätta om hur det gick till.

 

(sid 40, 48, 60)

 

 

 

Känna till berättelsen om Adam och Eva.

 

(sid 47)

 

 

 

Kunna berätta om försoning, vad innebär det?

 

(sid 55)

 

 

 

 

Grupper till veckans reporter

Vi startar fredag 17/1 med Grupp 3

 

 

 

 

Instuderingstips religionsprov

Kristendomen. Onsdag 11 dec

(sidorna 8-39 i textboken och sidorna 4-19 i arbetsboken)

 

Du behöver:

Känna till begreppen evangelium, psalm, Nya testamentet, advent och nattvard

 

Veta vad korset symboliserar för kristendomen. (sid 13)

 

Kunna beskriva vad ett helgon är, och veta skillnaden mellan protestanters och katolikers syn på helgon. (sid 35-36)

 

Känna till de kristna högtiderna (sid 21-23)

 

Kunna beskriva skillnaderna mellan hur det är i skolan idag och hur det var för 100 år sedan. Hur märktes det förr att Sverige var ett kristet land? (Läs igenom dina svar på sid 15 i arbetsboken)

 

Kunna resonera kring en given situation utifrån den gyllene regeln.

(Sid 14-20)

 

Kunna resonera kring likheter och skillnader mellan några sago-/filmhjältar och Jesus.

 

/Randi

 

 

 

 

Instuderingstips

 

Prov 3 dec på Hjärnan och sinnesorganen

 

 Du ska veta:

 

Vad i kroppen som skyddar hjärnan och ryggmärgen.

 

(Läs sid 138)

 

Vad hjärnan är uppbyggd av, vad de olika delarna heter och vad de har för funktion.

 

(Läs sid 139)

 

 

 

Du ska kunna:

 

Beskriva vad reflexer är.

 

(Läs sid 140)

 

Beskriva vad hjärnan gör för att styra våra muskler.

 

(Läs sid 140)

 

Berätta vad som händer i kroppen när en person svimmar.

 

(Läs sid 141)

 

Berätta varför sinnesorganen är viktiga för oss.

 

(Läs sid 142)

 

Förklara hur det går till när vi ser. (Ögats funktion).

 

(Läs sid 143)

 

Förklara hur det går till när vi hör. (Örats funktion).

 

(Läs sid 144)

 

Känna till fakta om luktsinnet och smaksinnet.

 

(Läs sid 145)

 

Läs också sammanfattningen och repetitionen sid 146-147 för att kunna svara så utförligt som möjligt på frågorna!

 

 

Lycka till!

 

/Randi

 

 

 

 

Engelskaprov: De elever som inte närvarat under provtillfälle gör provet första engelskalektion de närvarar.

 

Studiedagar:

Halv studiedag tisdag 5 nov, eleverna slutar kl 12.00

Hel studiedag för år 5, fred 15 nov. Randi och rektor är på föreläsning om hjärnan.

 

Engelskaprov

Tisdag 5 nov, Kapitel 1-8

Hörövningar, läsförståelse, textframställning

Matteprov 

Torsdag 7 nov, Kapitel 2 (räkna med bråk)

 

Biologiprov 12 nov

Instuderingstips till prov tisdag 12 nov 

Matspjälkningen och kroppens reningsverk


Du ska:

Veta namnen på våra matspjälkningsorgan och var de sitter. Läs sid 130

 

Veta vad som händer med maten och i kroppen när vi äter. 

Läs sid 131

 

Känna till de tre stora näringsgrupperna.

Läs sid 132

 

Känna till minst fyra fakta om våra tänder.

Läs sid 133

 

Veta namnen på våra urinorgan och var de sitter.

Läs sid 134-135

 

Kunna beskriva njurarnas och leverns uppgifter.

Läs sid 135

 

Gå igenom punkt 7-9 på sid 136.

 

Läsa sammanfattningen på sid 137, främst andra spalten till höger.

 

Lycka till!

/Randi

 

 

Grovplanering Religion HT - 19

v 43 sid 6 i arbetsboken. Läsa sid 8-11. Arbete sid 7-8 i arbetsboken

v 45 Läsa sid 12-15 tb, arbet sid 9 -11 ab

v 46 Läsa sid 16-18 tb , arbeta sid 12-13 ab

v 47 Läsa sid 21-25 tb, arbeta sid 14-16 ab

v 48 Läsa sid 26-31 tb arbeta sid 17 ab

v 49 läsa sid 32-37 tb arbeta sid 18-19 arb bok

v 50 Prov på Kristendomen

 

Välkomna på utvecklingssamtal!

Nedan hittar ni tider.

Om ni skulle behöva ändra er tid, försök i första hand att byta med någon annans tid.

Meddela bara mig i förväg.

 

Måndag 11 nov
Karl  15.00 – 15.30
Herta 15.35 – 16.05

Tisdag 12 nov
Julie 15.30 – 16.00
Ida 16.05 – 16.35

Onsdag 13 nov
Tyra 14.40 – 15.10
Ruben 15.15 – 15.45

Torsdag 14 nov
Amanda 14.00 – 14.30
Shirin 14.35 – 15.05
Wilhelm 15.10 – 15.40

Tisdag 19 nov
Bianca 15.15 – 15.45
Ludvig 15.50 – 16.20

Onsdag 20 nov
Victor 14.40 – 15.10
Nicholas 15.15 – 15.45
Antonia 15.50 – 16.20

Torsdag 21 nov
Bernard 14.00 – 14.30
Ebba 14.35 – 15.05

 

 

 

 

Det här ska du kunna inför provet på Hjärtat, Blodet och Lungorna

tisdag 15 oktober

 

Förklara vilken väg lilla och stora kretsloppet går. Sid 125

 

Veta vad artärer, kapillärer och vener är för något och vad de gör. Sid 126

 

Veta vilken uppgift röda och vita blodkroppar och blodplättar har. Sid 126-127

 

Veta vilka blodgrupper vi har. Sid 127


Veta vad man kan titta efter i ett blodprov. Sid 127


Veta vilka delar våra andningsorgan består av. Sid 128-129


Kunna berätta hur det går till när vi andas. Använda rätt begrepp. Sid 129

 

/Randi

 

 

 

Instuderingstips till prov på Vasatiden tisdag 8/10

 

ð Fundera över varför vi kallar tidsperioden för ”Vasatiden”.

ð Vilka stora förändringar var det för människorna under Vasatiden?

ð Vad betyder det att staten var centralstyrd eller centraliserad?


ð Du ska kunna argumentera för att man kan kalla Gustav Vasa för en landsfader.
Varför var han viktig för landets utveckling?

ð Du ska kunna argumentera för att man kan kalla Gustav Vasa för en diktator.
Vad gjorde han som var diktatoriskt? (läs bl a i din arbetsbok sid 15)

ð Varför finns det olika sätt att se på Gustav Vasa?
(Det var bra saker han gjorde enligt många, och det var sämre saker han gjorde enligt många)

ð Du ska veta vad man använde jordeböcker till (sid 123)

ð Fundera över hur och varför Gustav Vasa ändrade sin egen historia. (sid 119)

ð Titta igenom din arbetsbok och särskilt sammanfattningen sid 18

ð Läs igenom sidorna om Vasatiden sid 110-143 och fokusera på frågorna här ovan.

 

Lycka till!

/Randi

 

 

 

Visa och Berätta

HT-19

Namn

Datum

Shirin

4 okt

Herta

20 sept

Julie

4 okt

Ida

27 sept

Tyra

4 okt

Ruben

4 okt

Wilhelm

11 okt

Karl

11 okt

Bianca

 

18 okt

Ludvig

18 okt

Victor

25 okt

Antonia

25 okt

Bernard

 

8 nov

Ebba

8 nov

Nicholas

 

22 nov

Amanda

22 nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov i NO:

måndag 16 sept "Skelettet och musklerna"

sid 118-123 i boken Utkik Biologi 

 

 

Grovplanering Biologi HT-19

Grovplanering Biologi HT-19

 

V 38

mån 16/9 Test Skelettet och musklerna

Tisd 17/9

 

V39

Huden och känseln sid 114-117

undersökningar

v 40

måndag: Test: Huden och känseln

Hur blodet pulserar sid 124-127

 

V 41

Andningen sid 128-129

Undersökningar

 

V 42

Undersökningar

Tisdag: Test: Hjärtat, blodet, lungorna

 

V 43

Vad händer med maten? Sid 130-133

 Undersökning

 

V 45

Kroppens reningsverk sid 134-137

 

 

V 46

Måndag  träna

Tisd  Test:  matspjälkningen och reningsverken

 

V 47

Hjärnan och nerverna, sinnesorganen sid 138-147

 

V 48

Undersökningar

 

V 49

Mån  träna

Tis  Test: hjärnan och sinnesorganen

 

V 50

Hälsa sid 168-177

 

 

 

 

 

 

Grovplanering Matematik HT-19

Eleverna gör alltid de två första sidorna på varje moment (ny rubrik). 
Därefter väljer de vilken av de 2 påföljande sidorna ”Öva” eller ”Pröva” de vill arbeta med. Vissa moment kommer vi bara att göra några få uppgifter på, för att aktualisera det vi tidigare har arbetat med.

Kap 1
V 35
De fyra räknesätten, sid 6-13

 

V 36
Begrepp och ekvationer, sid 14-21

 

Prioriteringsregler sid 22-25

 

V 37
Multiplicera talsorter, uppställning multiplikation, sid 34- 41

 

V 38
Delbarhet, division med uppställning, sid42-49

V 39
Vi övar, sid 50-59

V 40
Prov på kapitel 1

 

Kap 2 Bråkform,
Vi repeterar bråkform, sid  62-77

V 41
Förkorta bråk, addition och subtraktion med bråk, sid 78-93

V 42
Vi övar, multiplicera med bråk, dividera med bråk sid 94- 109

V 43
Vi övar sid 110-117
Prov kapitel 2

V 45
Kap 3 Geometri
Geometriska objekt från punkt till vinkel, mäta vinklar, sid 118-133

 

V 46
mäta vinklar med och utan digitalt verktyg, sid 134-145

 

V 47
Cirkelns delar, månghörningar, sid146-161

 

V 48
Programmera geometriska objekt, geometriska kroppar, sid 162-175

 

V 49
Repetition, sid 176-193

 

V 50
Repetition till sid 193
Prov kapitel 4

 

V 51
Laborativ matte

 

 

 

Grovplanering Historia Vasatiden

V 33  
Union eller inte

Sid 112-117 i Textboken, Sid 4-5 i Arbetsboken

V 34
Historiska källor

Sid 111, 113, 115 i Textboken, sid 6-7 i Arbetsboken

V 35
Gustav Eriksson startar uppror

Sid 118-121 i Textboken, sid 8-9 i Arbetsboken

V 36
Kungen tar kontroll över riket

Sid 122-125 i Textboken, sid 10-11 i Arbetsboken

V 37
Kampen om kyrkan

Sid 126-127 i Textboken, sid 12-13 i Arbetsboken

V 38
Uppror i landet

Sid 129-133 i Textboken, sid 14-15 i Arbetsboken

V 39
Gustav Vasas familj

Sid 134-137 i Textboken, sid 16 i Arbetsboken

Kampen om kronan

138-141 i Textboken, sid 17 i Arbetsboken

V 40
Sammanfattning av Vasatiden

Sid 18-19 i Arbetsboken

V 41

Prov på Vasatiden