Välkommen till År 5!

Schemat f o m 18 sept ser du här.

 

 

Det kan komma att ändras.

 

v 37

Läxa:

Engelska: till TISDAG 17 sep

Chapt 3, glosor samt kunna skriva tre meningar med tre ord i sitt sammanhang.

Arbete med "Grammar" You and me.

Matte: Till fredag 20 sept Prioriteringsregler (papper)

 

v 38

Veckans mål:

Svenska: Kapitel 4 klart Huset

Historia: sid 129-133 i textbok, sid 14-15 i arbetsboken

Biologi: Test skelettet och musklerna. Arbete med Huden och känseln sid 114-117 Biologiboken

Matte: sid 42-49 Delbarhet, division.

 

 

V 36

Läxor:

Engelska:
Chapt 2, glosor samt läsa texten flera gånger till Torsdag 12 sep

Matte:
Ekvationer (papper) till fredag 13 sep


Veckans mål v 37:

Matte: sid 34-41

Historia: sid 126-127 textbok, sid 12-13 arbetsbok

Svenska : Kap 4 Huset

 

 

Läxor:

Engelska:

Chapter 1 till torsdag 5/9. Glosor i wordtrainer samt läsa texten högt flera gånger hemma. Träna på webbdelen Grammar - verbs: Am, are, is

Matte:

Läxa 1 till fredag 6/9

 

Veckans mål (v 35)

Historia sid 8-9 i arbetsboken

Matte sid 10, 11 och 12 eller 13 i matteboken

(inte uppgifterna i "Träna-rutan" på sid 12. Det gör de i Läxboken eftersom det är läxan).

Svenska: Ha hunnit en bit in på kapitel 2 i "Huset" samt sid 6-7 i Språklära.

Namn

Datum

Shirin

20 sept

Herta

20 sept

Julie

27 sept

Ida

27 sept

Tyra

4 okt

Ruben

4 okt

Wilhelm

11 okt

Karl

11 okt

Bianca

 

18 okt

Ludvig

18 okt

Victor

25 okt

Antonia

25 okt

Bernard

 

8 nov

Ebba

8 nov

Nicholas

 

22 nov

Amanda

22 nov

Visa och Berätta

HT-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov i NO:

måndag 16 sept "Skelettet och musklerna"

sid 118-123 i boken Utkik Biologi 

 

 

Grovplanering Biologi HT-19

 

V 38

mån 16/9 Test Skelettet och musklerna

Tisd 17/9 Huden och känseln sid 114-117

 

V39

mån 23/9 Test Huden och känseln

Tis 24/9 Hur blodet pulserar sid 124-127

 

V 40

Månd 30/9 undersökningar

Tis 1/10 Andningen sid 128-129

 

V 41

Mån 7/10 undersökningar

Tisd 8/10 Test Hjärtat, blodet, lungorna

 

V 42

Mån 14/10 Vad händer med maten? Sid 130-133

Tisd 15/10 undersökning

 

V 43

Mån 21/10 och tisd 22/10

Kroppens reningsverk sid 134-137

 

V 45

Måndag 4/11 träna

Tisd 5/11 Test  matspjälkningen och reningsverken

 

V 46

Mån 11/11  och Tisd 12/11

Hjärnan och nerverna, sinnesorganen sid 138-147

 

V 47

Mån 18/11 undersökningar

Tisd 19/11 undersökningar

 

V 48

Mån 25/11 träna

Tis 26/11 Test hjärnan och sinnesorganen

 

V 49

Mån 2/12 och tis 3/12

Hälsa sid 168-177

 

 

Grovplanering Matematik HT-19

Eleverna gör alltid de två första sidorna på varje moment (ny rubrik). 
Därefter väljer de vilken av de 2 påföljande sidorna ”Öva” eller ”Pröva” de vill arbeta med. Vissa moment kommer vi bara att göra några få uppgifter på, för att aktualisera det vi tidigare har arbetat med.

Kap 1
V 35
De fyra räknesätten, sid 6-13

 

V 36
Begrepp och ekvationer, sid 14-21

 

Prioriteringsregler sid 22-25

 

V 37
Multiplicera talsorter, uppställning multiplikation, sid 34- 41

 

V 38
Delbarhet, division med uppställning, sid42-49

V 39
Vi övar, sid 50-59

V 40
Prov på kapitel 1

 

Kap 2 Bråkform,
Vi repeterar bråkform, sid  62-77

V 41
Förkorta bråk, addition och subtraktion med bråk, sid 78-93

V 42
Vi övar, multiplicera med bråk, dividera med bråk sid 94- 109

V 43
Vi övar sid 110-117
Prov kapitel 2

V 45
Kap 3 Geometri
Geometriska objekt från punkt till vinkel, mäta vinklar, sid 118-133

 

V 46
mäta vinklar med och utan digitalt verktyg, sid 134-145

 

V 47
Cirkelns delar, månghörningar, sid146-161

 

V 48
Programmera geometriska objekt, geometriska kroppar, sid 162-175

 

V 49
Repetition, sid 176-193

 

V 50
Repetition till sid 193
Prov kapitel 4

 

V 51
Laborativ matte

 

 

 

Grovplanering Historia Vasatiden

V 33  
Union eller inte

Sid 112-117 i Textboken, Sid 4-5 i Arbetsboken

V 34
Historiska källor

Sid 111, 113, 115 i Textboken, sid 6-7 i Arbetsboken

V 35
Gustav Eriksson startar uppror

Sid 118-121 i Textboken, sid 8-9 i Arbetsboken

V 36
Kungen tar kontroll över riket

Sid 122-125 i Textboken, sid 10-11 i Arbetsboken

V 37
Kampen om kyrkan

Sid 126-127 i Textboken, sid 12-13 i Arbetsboken

V 38
Uppror i landet

Sid 129-133 i Textboken, sid 14-15 i Arbetsboken

V 39
Gustav Vasas familj

Sid 134-137 i Textboken, sid 16 i Arbetsboken

Kampen om kronan

138-141 i Textboken, sid 17 i Arbetsboken

V 40
Sammanfattning av Vasatiden

Sid 18-19 i Arbetsboken

V 41

Prov på Vasatiden