Välkommen till år 4.

 

Schema hittar ni här. Det kan komma att ändras!

 

 

 

Hej!

v 38

SO-läxa till måndag 24/9:

Svara på frågorna nr 6,7 och 8 på sid 32-33 i Arbetsboken Historia (gäller de elever som inte gjorde det under lektionstid)

 

Matteläxa till måndag 24/9:

Multiplikationstabellerna 6:an - 9:an. På sidan "webbmagistern" finns övningar och på sidan eller appen NOMP. Mattemål denna vecka: räkna t o m sid 36/37 beroende på om man gör avsnitt ETT/TVÅ eller TVÅ/TRE.

 

NO-läxa till måndag 24/9:

Läsa sidorna 18-25 i boken Fysik/Kemi om luft.

Prov på "Luft" tisdag 25/9

 

Engelska

Läxa: ta med "word trainer" till skolan. I den finns längre bak i boken checklistor för de olika kapitlen där eleverna kan bocka av vilka moment de har gjort. Tydligt för dem, och för mig. Naturligtvis kan word trainer vara till stor nytta hemma för att träna glosorna, men det kan eleverna också göra på datorn i Magic. Bara den är med till engelskalektionerna. Inga glosor till nästa vecka!

 

Påminner om Skolfotografering på fredag!

 

 

 

 

 

Hej!

 

v. 37 . Läxa till måndag 17/9

Matteläxa 2 (längst bak i matteboken finns läxorna)

Problemlösningsuppgiften (sista) går vi igenom på lektionen då de som vill får visa hur de har löst den. Mattemål t o m sid 33 (alla ska lösa uppgifterna på sid 33). Test på kapitel 1 kommer troligen att bli i vecka 40, lite beror det på hur långt vi hinner.

 

Engelska: Chapt 3 (glosor i wordtrainer samt läsa kapitlet högt några gånger hemma). Lyssna gärna på kapitlet några gånger på www.studentlitteratur.se/Min bokhylla

 

/Randi

 

 

 

Hej!

Läxa vecka 36 måndag 10/9:

Matteläxa 1 (Papper + läxbok hem)

Engelska Chapter 2 glosor Chapter 2 

Svenska "Boken om mig själv" De sidor föräldrar kan hjälpa till med. En bild från småbarnstiden ska klistras in och lite uppgifter kring den tiden.

/Randi

Datum för "Visa och berätta"       Klass 4

 

 

Karl

 

27 sept

 

 

 

 

Herta

 

13 sept

 

 

 

 

Julie

 

20 sept

 

 

 

 

Annie

 

27 sept

 

 

 

 

Inga

 

4 okt

 

 

 

 

Ida

 

11 okt

 

 

 

 

Ludvig C

 

4 okt

 

 

 

 

Tyra

 

18 okt

 

 

 

 

Noah

 

13 sept

 

 

 

 

Ruben

 

11 okt

 

 

 

 

Wilhelm

 

18 okt

 

 

 

 

Shirin

 

25 okt

 

 

 

 

Bianca

 

8  nov

 

 

 

 

Ludvig N

 

25 okt

 

 

 

 

Victor

 

20 sept

 

 

 

 

Antonia

 

15 nov

 

 

 

 

Michaela

 

22 nov

 

 

 

 

Olle

 

8 nov

 

 

 

 

Bernard

 

15 nov

 

 

 

 

Ebba

 

22 nov

 

 

 

 

Nicholas

 

22 nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa och berätta

 

Enligt schemat ovan ska du göra en muntlig framställning inför klassen. Du ska välja ett ämne som du känner att du kan berätta om. Välj gärna ett ämne som du vet mycket om och som du är intresserad av. 

Du kan om du vill använda dig av ett presentationsprogram på dator, t.ex. Powerpoint, för att visa bilder men tänk på att det är den muntliga delen som är viktigast. 

Arbetsgång:
 - Bestäm ett ämne.

 - Skriv ett manus.
 - Förbered eventuella bilder.
 - Lär in ditt manus.
 - Redovisa muntligt inför klassen. 

Under din presentation kan du använda ditt manus med stödord men försök prata så fritt som möjligt. 

Tänk på att prata lugnt och sakta. Titta inte bara ner i ditt manus utan tänk på att även titta på publiken. 

 

Centralt innehåll

 

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämne hämtade från vardag och skola.
  • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker.

 

Jag…

 

 

   

 

Talar

 

mestadels tydligt och oftast i lagom tempo.

 

 

 

 

 

 

viss anpassning

 

tydligt och i lagom tempo genom hela redovisningen.

 

 

 

 

 

 

relativt god anpassning

 

 

tydligt och i lagom tempo genom hela redovisningen.

Ändrar röst och tempo för att förtydliga visa delar.

 

god anpassning

 

Berättar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar anpassning till mottagare:

 

 

det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord/tankekarta.

 

Så sammanhängande att det blir lätt att förstå.

 

 

 

 

 

 

 

 

I huvudsak

 

 

det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord/tankekarta.

 

med inledning, avslut och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå.

 

 

 

 

 

 

 

relativt väl

 

det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord/tankekarta och egna tankar.

 

med en intresseväckande inledning, avslut och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå. Du fångar lyssnarna med ditt sätt att berätta.

 

Väl

 

Blick och kroppsspråk

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar anpassning till mottagare:

 

 

tittar på klassen

 

Använder kroppsspråket i ganska liten utsträckning.

 

 

 

Viss anpassning

 

flyttar blicken mellan personer

 

Har delvis ett förstärkande kroppsspråk.

 

 

 

relativt god anpassning

 

låter blicken vandra genom klassen.

Har ett kroppsspråk och gester som förstärker presentationen på ett bra sätt

 

god anpassning