Välkommen till år 3.

 

 

Tider för visa och berätta vårterminen 2018 klicka här

 

Uppdaterat schema hittar ni här

 

 

Läxa till torsdag 22 februari

 

- Skrivläxa - I stället för "sa": Skriv av meningarna i uppgiften nedan i din skrivläxbok. Byt ut sa mot passande ord i ordbanken. Fyll gärna ut några av meningarna. Till exempel genom att beskriva hur de sägs.

 

Till exempel:

 

- .... ropade pappa irriterat.

 

Använd ord som ...förväntansfullt, ...i kör, ...stressat, ...bestämt, ...och såg frågande ut osv.

 

Hitta på egna meningar om du får tid över.

 

Glöm inte att skriva det finaste du kan och använd sudd om det blir fel : )

 

 

 

 

- Läsläxa: Pojken och Tigern kapitel 21 + Elevens bok

 

 

- Matematikläxa: Läxa 4

 

 

Lycka till!