Välkommen till år 4.

 

Schema hittar ni här. Det kan komma att ändras!

 

 

 

Hej!

Läxa till måndag:

Matte:

Idag har eleverna gjort test på kapitel 2 i matematikboken. Jag har rättat testerna och de jobbade under mattelektion nr 2 idag sid 97-98 resp sid 99-100 med att Träna mera eller med Fördjupning. Dessa uppgifter följer direkt efter kap 2 i boken. Alla har fått i uppgift att ta hem mattetestet för påseende av er föräldrar. Åter till skolan med underskrift. De som inte hann klart med sina Träna mera- eller fördjupningsuppgifter under lektionen idag har det i läxa till på måndag, då vi startar med kapitel 3. 

 

Engelska:

Tisdag 11/12 blir det prov i engelska på de kapitel vi hittills har arbetat med 1-10. Jag ger eleverna ett papper idag med övningar att träna på. Det är bra om de tittar igenom böckerna både textboken och arbetsboken för att friska upp minnet. 

 

/Randi

 

 

Hej Hej!

v 48

Denna vecka är det inga läxor till nästa måndag. Eleverna ska istället träna inför medeltidsprovet.

 

Mål denna vecka:

matte: sid 94/95

SO: sid 63 arbetsboken, sid 109 Textboken Historia

NO: sid 86-94 Kemi och fysik

 

Vi är nu klara med kapitel 2 i matteboken och det stäms av med ett test på onsdag nästa vecka för att säkerställa att alla "är med på tåget".

 

Hälsningar, Randi

 

 

 

 

Hej igen!

v 47

 

Läxa till måndag 26/11:

Engelska:

Kapitel 9, glosor samt att läsa texten högt flera ggr och kunna översätta

Matte: Läxa 7 (alla har fått ett kopierat blad)

 

Mål till nästa vecka:

Vi satsar på att hinna t o m sid 87/88 i matte (möjligen gör vi inte det)

I SO: sid 60 i arbetsboken och sid 105 i textboken.

 

 

 

Hej!

v 46

 

Läxor till nästa vecka:

Måndag:

NO: Särskild blad.

Välj minst fem produkter hemma i badrummet.

Vilka märkningar hittar du? (T ex brandfarligt, giftigt, frätande etc).

Hur ska förpackningarna återvinnas?

 

Matte 7,8 och 9:ans tabell (Papper hem med facit)

Engelska: se nedan:

 

               

Veckans mål: Matte t om sid 77/78 och ev sid 79.

                    NO sid 72-77 kemiboken

                    SO sid sid 57 i arbetsboken

 

 

 

Hej igen!

v 45

 

Eleverna har fått med sig kemi och fysikprovet på Vatten idag för påskrift.

Åter till skolan så snart som möjligt.

 

Läxa till måndag 12/11:

Matte: läxa 6

Engelska: Kapitel 8

 

 

 

 

 

 

Hej!

v 43

 

Läxa till måndag 5/11:

Matte: Läxa 5

Engelska: Chapter 7, glosor samt att läsa texten högt och kunna översätta.

 

Veckans mål:

Mattemål denna vecka t o m sid 69/70

SO-mål t o m sid 47 i arbetsboken Historia. Läseboken t o m sid 77.

Svenska: Sid 32-33 i Klara svenskan (Tala, läsa, skriva)

 

Dags för test i NO!

Fredag 26/10 är det dags för prov på avsnittet Vatten.

Repetera sidorna 26-31 och sammanfattningen sid 40-41 i Fysik och Kemiboken.

 

 

Hej!

v 42

 

Läxa till måndag 22 okt:

Svenska: Ifylld blankett för eget bibliotekskort som hämtas ut i samband med nästa biblioteksbesök. Eleverna har fått med sig hem idag, tisdag.

 

Matte: multiplikationstabeller 2-6

enligt papper med 5 övningstillfällen. Vik bort facit, och vik bort efter varje övning.

Skriv datum och antal rätt längst ned.

Mattemål: t o m sid 65/66

 

Engelska: Glosor kapitel 6 samt kunna läsa texten högt.

 

SO-mål: sid 40-41 i arbetsboken.

 

Påminner om mattetest 1 som ska åter till skolan samt matsäck på torsdag!

/Randi

 

 

Hej igen!

 

v 41

Läxa till måndag 15 okt:

NO-läxa hemexperiment som dokumenteras.

Material: 2 isbitar, 1 msk salt, 2 små fat, tidtagarmöjlighet.

 

Matte: Ingen läxa. Mattemål denna vecka: Test på kapitel 1 samt arbeta med Träna mera-sidorna eller fördjupningsuppgifterna.

 

Engelska: Rita ditt rum med olika möbler och saker och skriv de engelska orden med pilar på rätt föremål. Ta hjälp av glosorna i Chapter 5 and 6. Läs chapter 6 högt flera gånger.

 

Eleverna börjar 9.40 på fredag pga slöjden!

Hälsningar, Randi

 

 

 

 

Hej!

v 40

Mattemål denna vecka: sid 49/51.

Läxa till månd 8/10:

Matte: Läxa 4

Engelska: glosor kapitel 5 samt att läsa texten högt.

Historia: Arbeta klart med sidorna 36-39 i Arbetsboken "Upptäck historia".

(Läs i läseboken sidorna 64-69 för att kunna svara på uppgifterna.)

 

Test på kapitel 1 i matteboken tisdag 9/10.

/Randi

 

 

 

 

Hej!

v 39

Läxor till måndag 1/10

Matte: Läxa 3 , mattemål sid 41/42

Engelska: Chapter 4, glosor samt att läsa texten högt.

 

Vissa fredagar kommer eleverna att börja 9.40.Detta pga att VRG har olika möten och åtaganden dessa dagar och slöjden uteblir. De frdagar det gäller är:

vecka 41, 43, 46, 51, 5, 9, 15, 16

9.40-11.00 kommer vi att ha svenska i helklass vid dessa tillfällen.

Hälsningar, Randi

 

 

 

 

 

Hej!

v 38

SO-läxa till måndag 24/9:

Svara på frågorna nr 6,7 och 8 på sid 32-33 i Arbetsboken Historia (gäller de elever som inte gjorde det under lektionstid)

 

Matteläxa till måndag 24/9:

Multiplikationstabellerna 6:an - 9:an. På sidan "webbmagistern" finns övningar och på sidan eller appen NOMP. Mattemål denna vecka: räkna t o m sid 36/37 beroende på om man gör avsnitt ETT/TVÅ eller TVÅ/TRE.

 

NO-läxa till måndag 24/9:

Läsa sidorna 18-25 i boken Fysik/Kemi om luft.

Prov på "Luft" tisdag 25/9

 

Engelska

Läxa: ta med "word trainer" till skolan. I den finns längre bak i boken checklistor för de olika kapitlen där eleverna kan bocka av vilka moment de har gjort. Tydligt för dem, och för mig. Naturligtvis kan word trainer vara till stor nytta hemma för att träna glosorna, men det kan eleverna också göra på datorn i Magic. Bara den är med till engelskalektionerna. Inga glosor till nästa vecka!

 

Påminner om Skolfotografering på fredag!

 

 

 

 

 

Hej!

 

v. 37 . Läxa till måndag 17/9

Matteläxa 2 (längst bak i matteboken finns läxorna)

Problemlösningsuppgiften (sista) går vi igenom på lektionen då de som vill får visa hur de har löst den. Mattemål t o m sid 33 (alla ska lösa uppgifterna på sid 33). Test på kapitel 1 kommer troligen att bli i vecka 40, lite beror det på hur långt vi hinner.

 

Engelska: Chapt 3 (glosor i wordtrainer samt läsa kapitlet högt några gånger hemma). Lyssna gärna på kapitlet några gånger på www.studentlitteratur.se/Min bokhylla

 

/Randi

 

 

 

Hej!

Läxa vecka 36 måndag 10/9:

Matteläxa 1 (Papper + läxbok hem)

Engelska Chapter 2 glosor Chapter 2 

Svenska "Boken om mig själv" De sidor föräldrar kan hjälpa till med. En bild från småbarnstiden ska klistras in och lite uppgifter kring den tiden.

/Randi

 

Datum för "Visa och berätta"       Klass 4

 

 

Karl

 

27 sept

 

 

 

 

Herta

 

13 sept

 

 

 

 

Julie

 

29 nov

 

 

 

 

Annie

 

27 sept

 

 

 

 

Inga

 

4 okt

 

 

 

 

Ida

 

11 okt

 

 

 

 

Ludvig C

 

4 okt

 

 

 

 

Tyra

 

18 okt

 

 

 

 

Noah

 

29 nov

 

 

 

 

Ruben

 

11 okt

 

 

 

 

Wilhelm

 

18 okt

 

 

 

 

Shirin

 

25 okt

 

 

 

 

Bianca

 

8  nov

 

 

 

 

Ludvig N

 

25 okt

 

 

 

 

Victor

 

6 dec

 

 

 

 

Antonia

 

15 nov

 

 

 

 

Michaela

 

22 nov

 

 

 

 

Olle

 

8 nov

 

 

 

 

Bernard

 

15 nov

 

 

 

 

Ebba

 

6 dec

 

 

 

 

Nicholas

 

22 nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa och berätta

 

Enligt schemat ovan ska du göra en muntlig framställning inför klassen. Du ska välja ett ämne som du känner att du kan berätta om. Välj gärna ett ämne som du vet mycket om och som du är intresserad av. 

Du kan om du vill använda dig av ett presentationsprogram på dator, t.ex. Powerpoint, för att visa bilder men tänk på att det är den muntliga delen som är viktigast. 

Arbetsgång:
 - Bestäm ett ämne.

 - Skriv ett manus.
 - Förbered eventuella bilder.
 - Lär in ditt manus.
 - Redovisa muntligt inför klassen. 

Under din presentation kan du använda ditt manus med stödord men försök prata så fritt som möjligt. 

Tänk på att prata lugnt och sakta. Titta inte bara ner i ditt manus utan tänk på att även titta på publiken. 

 

Centralt innehåll

 

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämne hämtade från vardag och skola.
  • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker.

 

Jag…

 

 

   

 

Talar

 

mestadels tydligt och oftast i lagom tempo.

 

 

 

 

 

 

viss anpassning

 

tydligt och i lagom tempo genom hela redovisningen.

 

 

 

 

 

 

relativt god anpassning

 

 

tydligt och i lagom tempo genom hela redovisningen.

Ändrar röst och tempo för att förtydliga visa delar.

 

god anpassning

 

Berättar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar anpassning till mottagare:

 

 

det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord/tankekarta.

 

Så sammanhängande att det blir lätt att förstå.

 

 

 

 

 

 

 

 

I huvudsak

 

 

det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord/tankekarta.

 

med inledning, avslut och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå.

 

 

 

 

 

 

 

relativt väl

 

det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord/tankekarta och egna tankar.

 

med en intresseväckande inledning, avslut och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå. Du fångar lyssnarna med ditt sätt att berätta.

 

Väl

 

Blick och kroppsspråk

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar anpassning till mottagare:

 

 

tittar på klassen

 

Använder kroppsspråket i ganska liten utsträckning.

 

 

 

Viss anpassning

 

flyttar blicken mellan personer

 

Har delvis ett förstärkande kroppsspråk.

 

 

 

relativt god anpassning

 

låter blicken vandra genom klassen.

Har ett kroppsspråk och gester som förstärker presentationen på ett bra sätt

 

god anpassning