Välkommen till år 3.

 

 

Tider för visa och berätta vårterminen 2018 klicka här

 

Uppdaterat schema hittar ni här

 

 

Läxa till torsdag 7/6 Terminens sista läxa! 

 

- Skrivläxa -  Eleverna ska skriva en instruerande text. De ska skriva ett recept.

  • De ska skriva en rubrik som talar om vilket recept.
  • De ska lista vad man behöver.
  • De ska beskriva arbetsgången och säkra att alla moment är med och står de i rätt ordning.
  • De ska skriva tydliga korta instruktioner.
  • De ska rita bilder som gör det lättare att förstå. 

 

 

- Läsläxa: Pojken och Tigern kapitel 29 + Elevens bok

 

- Matematikläxa: Läxa 12 s. 24-25

 

Lycka till!